Barcelona Cultura

Març

Activitat familiar


Un dia

Espectacle de sons, música, gest i dansa. En un recó de bosc, entre bolets i fulles que amaguen sorpreses, dorm el nostre personatge acoronat per una dolça melodia. No serà  «Un dia» com un altre per a ell però sí­ pels petits espectadors que, poc a poc i pas a pas, veuran aparèixer en la màgica transformació d'aquest recó els seus objectes, els seus sons, les seves aventures, les seves emocions... Per a nens i nenes de 1 a 5 anys. Roseland Musical. Diumenge, dia 18 | 12 h (2 sessions de 30 minuts cadascuna)