Barcelona Cultura

Desembre

Activitat familiar


Músics de drap

La Roseland Musical presenta vuit músics de drap que afinen els seus instruments esperant l'inici que marcarà el director d'aquesta especial orquestra. Espectacle per a tots els públics. Diumenge, dia 17 | 12 h