Barcelona Cultura
  • Història
  •  

El llegat

La finca del carrer de Muntaner, 282-288 havia estat propietat de Ferran Fabra i Puig, segon marquès d’Allela. Posteriorment, Julio Muñoz Ramonet va adquirir només una part: el jardí i dos edificis, que va cedir a la ciutat de Barcelona. Després d’anys de litigi -encara no s’ha recuperat una bona part de la col·lecció d’art-, el llegat va passat a ser patrimoni de la ciutat el juliol de 2014.

En l'últim testament fet l'abril de 1988, Muñoz Ramonet va disposar un llegat que es concretava de la manera següent:

C) la finca de Barcelona Muntaner 282-288 pasará, incluyendo el parque y el jardín así como el palacio en Porvenir 26-28 con todo su contenido completo, a una Fundación que llevará mi nombre. La Fundación tendrá como finalidad la conservación y mantenimiento de estas instalaciones y su visita y aprovechamiento útil por el público bajo el Patronato de la Ciudad de Barcelona;”

El 8 de juliol de 1991, les seves filles van formalitzar l'acceptació de l'herència com a hereves universals. L’existència d’aquest llegat no va ser comunicat pels marmessors, i el 1994, quan l’Ajuntament de Barcelona se'n va assabentar, va crear la Fundació Julio Muñoz Ramonet.

Procés judicial

La Fundació Julio Muñoz Ramonet està treballant des de l’any 1995 pel compliment de les voluntats expressades en el testament del Sr. Muñoz, quan l’Ajuntament de Barcelona s’assabenta, quatre anys més tard de la seva mort, que era dipositari d’una part de la seva herència.

En 23 anys de processos judicials hi ha una fita clau en la reclamació de la Fundació: La sentència del Tribunal Suprem de 14 de març de 2012. Dita sentència determina que es llega a la Fundació Julio Muñoz Ramonet la finca del carrer de Muntaner, els dos edificis i el contingut assenyalat en un inventari de compra venda de l'any 1971 i en els inventaris judicials del 1998 i del 2005. En tots aquest inventaris consta la important col·lecció d’art de Ròmul Bosch i Catarineu.

A partir de la sentència, el 25 de juliol de 2013, es va recuperar la finca composada pel jardí, els dos edificis i el seu contingut. Realitzat l’inventari de presència es van comptabilitzar 1.364 elements mobles, dels que 65 pintures i escultures, 7 tapissos i 2 objectes d’art decoratiu han estat qualificats amb valor patrimonial. Des del 29 de juny de 2017, es troben en dipòsit judicial al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) dos dels quadres més importants de la col·lecció: L’Anunciació de El Greco i L’Aparició de la mare de Déu del Pilar de Goya. Però manca bona part dels objectes relatats en els inventaris de la sentència, en els què la Fundació centra els seus esforços per localitzar i recuperar. Segons l’informe Pericial elaborat per l’Àrea de Patrimoni de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), amb la participació d’experts especialitzats, manca un total de 389 pintures, dibuixos i escultures d’un gran valor artístics, que en la seva majoria pertanyien a la col·lecció Bosch i Catarineu.