Barcelona Cultura
 • La Fundació
 •  

Gestió econòmica i administrativa

Pressupostos inicials i liquidats

Convenis signats

 • Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, per a la execució del projecte de remodelació, amb obertura parcial del celobert i la naturalització, i el seu posterior manteniment, de la paret mitgera de l’edifici d’habitatges situat al carrer Muntaner, 276-280 de la ciutat de Barcelona.

  Data de signatura: 6 de novembre de 2017
  Vigència: Data o fins a compliment d’objectiu

 • Conveni entre la Fundació Julio Muñoz Ramonet i Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA relatiu a la implantació de la biblioteca Sant Gervasi-Galvany a la finca Muñoz Ramonet al carrer Avenir núm. 26-28 del districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.

  Data de signatura: 23 de desembre de 2015
  Vigència: fins a la finalització de l’objecte del conveni

 • Conveni de dipòsit entre la Fundació Julio Muñoz Ramonet i el Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil relatiu a la custodia i conservació de 7 tapissos.

  Data de signatura: 16 d’octubre de 2018
  Vigència: 16 d’octubre de 2022

 • Conveni de dipòsit entre la Fundació Julio Muñoz Ramonet i el Museu Nacional d'Art de Catalunya, relatiu a la custodia i la conservació, amb caràcter temporal de seixanta i cinc obres d’art.

  Data de signatura: 23 d’octubre de 2018
  Vigència: 23 d’octubre de 2022

 • Conveni entre la Fundació Julio Muñoz Ramonet i l’Institut de Cultura de Barcelona, relatiu a la custòdia i la conservació, amb caràcter temporal, de dues obres dipositades al Museu del Disseny de Barcelona.

  Data de signatura: 15 de gener de 2019
  Vigència: 15 de gener de 2023