Barcelona Cultura
  • Els edificis
  •  

La torre

Amb l’entrada pel carrer de l’Avenir la torre va ser construïda per a la filla del marquès, Inés Fabra. Té una superfície de més de 820 m2 i quatre plantes. Enric Sagnier va dissenyar un edifici classicista, que veu de la tradició dels hôtels particuliers de l’arquitectura urbana i burgesa francesa.

Construïda a quatre vents, cerca la simetria en llurs façanes i les estances es disposen harmoniosament al voltant d’un diàfan espai central que serveix de distribuïdor i una escala noble. L’interior està format per espais amplis i regulars, disposats de manera simple i ordenada, donant lloc a una estructura senzilla i racional.

Aquest ordre intern es tradueix a les façanes exteriors per mitjà de les obertures, vertebrades en eixos verticals. La sensació de verticalitat ve remarcada per les pilastres adossades als murs, fetes d’estuc texturitzat a imitació de carreus de pedra, que sostenen visualment la cornisa que corona l’edifici.

Cal destacar la qualitat dels acabats dels seus emmarcaments, a base d’estucs motllurats que despleguen un repertori d’elements clàssics com: pilastres, capitells, cartel·les de fulles d’acant, quarterons, frisos i modillons d’inspiració coríntia.