La Fundació recupera «el Greco i el Goya»

Després de molts anys intentant recuperar la col·lecció d'art, el passat 29 de juny, varen ser retornades a la ciutat de Barcelona, dues de les obres més importants que l'industrial, a la seva mort, va deixar a la Fundació Julio Muñoz Ramonet: L'Anunciació de El Greco i Aparició de la Mare de Déu del Pilar, de Goya.

Aquestes obres havien format part de la col·lecció reunida per Rómul Bosch i Catareniu que, el 1934 va vendre al consorci téxtil de la Unión Industrial Algodonera, SA (UIASA) i que fou lliurada com a dipósit, per un préstec a deu anys concedit per l'Institut Contra l'Atur Forçós de la Generalitat de Catalunya.

Pocs mesos més tard, la col·lecció va ser dipositada al Museu d'Art de Catalunya i l'any 1950, va passar a Julio Muñoz Ramonet com a nou propietari de la UIASA, al assumir el pagament del préstec. Al mateix temps, va iniciar converses amb l'Ajuntament de Barcelona que era qui custodiava la col·lecció perque li fos entregada. El lliurament es va tancar amb la venda per part de Muñoz Ramonet d'un conjunt d'obres a l'Ajuntament (actualmente dins el fons del Museu Nacional d'Art de Catalunya).

El 1991, a la seva mort, va llegar a la ciutat de Barcelona la seva finca, les dues cases i tot el seu contigut (inclosa la col·lecció d'art). El 1995 es constitueix la Fundació Julio Muñoz Ramonet. Al març de 2012, el Tribunal Suprem va dictar sentència en la qual obliga els seus hereus a lliurar aquest llegat a la Fundació, i el 2013 entregen les claus de la finca.

A l'espera que es resolguin els recursos que la famí­lia ha interposat sobre la titularitat d'aquestes pintures contra la sentencia del Tribunal Suprem, el jutge ha decidit dispositar-les provisionalment al Museu Nacional d'Art de Catalunya i autoritza que siguin exposades al públic.


Francisco de Goya
Aparició de la Mare de Déu del Pilar a sant Jaume el Major i als seus deixebles
Cap al 1780
Oli sobre tela, 120 x 98 cm
Dipósit judicial al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)

La composició realitzada per Francisco de Goya segueix amb fidelitat la iconografia tradicional mariana de l'aparició miraculosa de la Mare de Déu a l'apòstol Jaume el Major i als seus deixebles a la vora del riu Ebre. Es coneixen diverses aproximacions pintades per Goya sobre aquest assumpte, sent aquesta la més poc estudiada i desconeguda.


DomenikosTheotokópoulos, el Greco
L'anunciació
L'arcàngel Gabriel anuncia la Mare de Déu que ha estat escollida per a ser la mare del Fill de Déu.
1572-1576
Oli sobre tela, 107 x 94 cm
Dipòsit judicial al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)

L'Anunciació ha estat un dels episodis més tractats per Domenikos Theotokópoulos, El Greco (Índia, Creta, 1541-Toledo, 1614 ). Aquesta pintura es cataloga com una de les obres inicials dedicades a aquest tema. Treballada durant el seu pas per Itàlia, procedent de Creta i abans d'instal·lar-se a Toledo, recull la influència de l'escola renaixentista italiana.

El Museu del Prado de Madrid conserva una tauleta de mida menor que repeteix la mateixa temàtica i composició però de factura diferent, i que alguns especialistes consideren de cronologia anterior.