Músics de drap

La Roseland Musical presenta vuit músics de drap que afinen els seus instruments esperant l'inici que marcarà el director d'aquesta especial orquestra. Espectacle per a tots els públics.