El jardín de la Fundación J. Muñoz Ramonet abre al público

El domingo, 5 de junio, se abrió al público el jardín de la Fundación J. Muñoz Ramonet, como un nuevo espacio verde de la ciudad. El acto de abertura fue una mañana para toda la familia amenizado con actividades de música, pintura y cuentos.

A partir d'ara data, el Jardí romandrà obert al públic de les 10 h fins al capvespre.

El Jardí de la Fundació Julio Muñoz Ramonet és el tí­pic jardí històric de la burgesia catalana de principis del segle XX. Va ser dissenyat per Jean-Claude-Nicolas Forestier (1861-1930) i, posteriorment, va ser remodelat per Joan Mirambell i Ferran (1895-1983). Aquest jardí històric, típic de la burgesia catalana de començament del segle XX, s'ha conservat fins als nostres dies.

En la recuperació del Jardí, la Fundació Julio Muñoz Ramonet ha pretés mantenir l'esperit del projecte de Forestier respectant les modificacions introduïdes per Mirambell. S'ha eliminat la vegetació que estava en mal estat i substituït per una de nova, i s'han mantingut i conservat exemplars d'arbres d'alt valor, com el til·ler, l'auró negre, el lledoner, la livistona i algunes de les plantes més caracterí­stiques de l'época. S'han fet més accessibles els recorreguts i renovat la xarxa de reg i l'enllumenament. Al jardí del carrer de l'Avenir, s'ha substituït la piscina per un estany.

Aquest jardí­ permetrà gaudir d'un espai privilegiat en plena ciutat, però ateses les seves característiques de jardí històric caldrà  tenir-ne en compte la fragilitat per assegurar la preservació dels seus valors patrimonials.

Diumenge, 5 de juny de 2016
D'11 a 13 h, activitats per a tota la famí­lia: música, pintura i contes

Jardí de la Fundació J. Muñoz Ramonet
Carrer Muntaner, 282
08021 Barcelona