Barcelona Cultura

Ramon Marull


S’anomena el “Grito de Dolores” perquè l’aixecament va tenir lloc a Dolores Hidalgo, Guanajuato.

S'anomena el "Grito de Dolores" perquè l'aixecament va tenir lloc a Dolores Hidalgo, Guanajuato.


S'anomena el "Grito de Dolores" perquè l'aixecament va tenir lloc a Dolores Hidalgo, Guanajuato.