Barcelona Cultura

Ramon Marull


museupostal-2

Inauguració del Museu Postal i Filatèlic al Palau de la Virreina, 28 de setembre de 1959 Font: col·lecció Ramon Marull, autor desconegut