Barcelona Cultura

Ramon Marull


museupostal-8

Espai de la biblioteca del Museu Postal i Filatèlic al Palau de la Virreina, desembre de 1959 Font: col·lecció Ramon Marull, autor desconegut