S’inicien els treballs de la urbanització provisional de la banda muntanya

Aquesta setmana s’han iniciat les obres corresponents a l’adequació provisional de la banda muntanya de Glòries per al seu ús i aprofitament ciutadà mentre no es desenvolupi la urbanització definitiva del projecte Canòpia Urbana. Les obres que ara s’inicien corresponen a l’àmbit actualment delimitat per la Gran Via, el carrer de la Independència, el carrer de Consell de Cent i el carrer de Los Castillejos. Està previst que finalitzin a mitjans de març de 2015.

26/01/2015

Plànol de la banda muntanya

El projecte defineix l'actuació d'arranjament d'un àmbit de 44.085 m2 (4,4 Ha) a l'àmbit muntanya de la plaça de les Glòries amb l'objectiu de dinamitzar-lo i habilitar-lo per a l'ús ciutadà amb un programa que agrupa diferents espais (viver, zones d'estada i joc infantil, recorregut de vianants i bicicletes, prat de gramínies) organitzats en franges sentit est -oest. Es mantindrà gran part de la pavimentació actual, intervenint puntualment per donar continuïtat als recorreguts i reparar zones deteriorades. Es reforçarà l'enllumenat i el mobiliari urbà.

Està previst que les finalitzin la segona quinzena de març de 2015

La urbanització provisional de la banda muntanya posa l’accent en els usos esportius i la creació d’espais d’acollida d’activitats ciutadanes. Inclou pistes esportives, circuits per anar en bicicleta o d’atletisme, zones de gimnàstica, taules de ping-pong, espais per a patinatge, àrees de jocs infantils, espais d’estada amb mobiliari urbà, un espai per a la Fira de la Festa Major del Clot i espais polivalents per a activitats culturals puntuals (música, teatre, espectacles populars, titelles, cinema a la fresca...).

Un gran espai de proximitat al servei de les persones

La urbanització provisional de la banda muntanya de la plaça de les Glòries inclou destaquen tres grans àmbits diferenciats: una àrea socioesportiva,  una gran clariana o prat i un viver d’espècies.

Vídeo de BTV Notícies amb mapes explicatius dels diferents espais

Àrea sòcio-esportiva

Correspon a tota la superfície viària de la meitat nord de la plaça, des de l’avinguda Meridiana fins a la Diagonal, que es tanca a la circulació de vehicles i es transforma en eix de circulació principal per a vianants i ciclistes. Acollirà zones per a la pràctica d’esports i esdeveniments ciutadans ja que s’hi preveuen àrees de jocs i zones d’estada. Tota aquesta zona comptarà amb recobriments amb paviments renaturalitzats, i plantació d’espècies vegetals que dibuixaran franges verdes, i d’arbres en tests.

Les obres d’urbanització provisional preveuen donar continuïtat a les voreres, garantint el tancament físic dels vehicles i eliminant els passos provisionals sorgits en la fase de deconstrucció de l’anella, amb guals per a l’accés a serveis i veïnat. S’incorporaran nous punts d’enllumenat per  completar les instal·lacions ja existents a fi de garantir l’enllumenat als nous espais destinats a zones de pas, espais d’estada i lleure, d’ús exclusiu per a vianants.

Tots els elements de mobiliari urbà es conserven i se n’incorporen de nous per a completar l’urbanització de la zona. S’incorporen nous bancs, noves papereres i noves fonts de beure.  Es retiraran tots els semàfors, parquímetres i senyalització vertical existent, donat que l’àmbit queda tancat al trànsit de vehicles.  S’ubicaran dues guinguetes que funcionaran com a ludoteca i com a bar, que comptaran amb pèrgola.  Respecte a la jardineria, es conservarà tot l’arbrat existent i s’afegiran nous exemplars d’arbres, en contenidor.

S’incorporen quatre noves àrees de joc infantil (tres per nens entre 6-12 anys i una per a nens menors de 5 anys) i s’amplia l’àrea existent per a nens petits ubicada a la cantonada del carrer de Los Castillejos amb Diagonal amb un joc nou.  També s’incorporaran jocs de tennis taula i de Futtoc, elements d’estiraments i gimnàstica suau, dues pistes d’atletisme, una pista poliesportiva i dues de voleibol, així com un joc d’escacs de grans dimensions.

La Gran Clariana

Situada a l’àmbit que ocupaven els Encants Vells, en la nova urbanització provisional s’ubica entre el vial asfaltat i els murs de les edificacions existents. Es tracta d’un prat de 175x85m amb vegetació mediterrània (gramínies, lleguminoses i papilionàcies) que se segarà per zones, anivellada a la cota del projecte definitiu previst per Canòpia Urbana.

Mitjançant la sega de la plantació es crearan espais i camins polivalents, transitables, que es podran delimitar i tancar per esdeveniments específics programats al barri. Els camins interiors es delimitaran amb paviment de sauló estabilitzat amb ciment groguenc. El tipus d’espècies sembrades distingirà zones destinades a acollir activitats lúdiques i culturals (que se segaran quan hagin de ser usades) i les zones sense programar. A les zones sense programa es plantarà majoritàriament alfals, amb barreja de trifolum incamatum, melitotus albus, Ray grass i Eschscholzia califomica. A les zones amb programació prevista es plantarà majoritàriament esparceta, amb barreja de Trifolum incarnatum, Melilotus albus, Ray grass i Eschscholzia califomica. Un tancament perimetral recorrerà l’espai.

Aquesta plantació complirà una doble funció: donarà color tot l’any i crearà una imatge visualment agradable i, per l’altre, millorarà la qualitat del sòl per preparar-lo per les plantacions del projecte definitiu de Canòpia Urbana.

El Viver

Zona destinada a la plantació d’espècies arbòries i arbustives destinades al futur parc del projecte Canòpia Urbana, i que provisionalment tindrà també funcions pedagògiques. El terreny, que ocupa una superfície de 2.276,99 m2 en semicercle a l’interior de l’antiga anella, s’anivella aprofitant terres provinents de la deconstrucció i compta amb un paviment en superfície de graves. El viver comptarà amb un camí interior accessible i un tancament perimetral amb gabions com el que s’ha instal·lat al Jardí de les Alzines a la banda mar de Glòries.

Els arbres del viver són espècies singulars i exòtiques que s’incorporaran al futur parc previst per Canòpia. Es distribuiran segons node exòtic al centre, exemplars de Canòpia al mig, node sec i humit als extrems.

Dossier de premsa: L’Ajuntament inicia les obres de la urbanització provisional de la banda muntanya de Glòries

Informa't

Si vols més informació omple el següent formulari
He llegit i accepto l'avís legal de protecció de dades

Segueix Les Glòries