El futur de les Glòries: una nova infraestructura verda per a la ciutat

El projecte Canòpia Urbana de Agence Ter + Anna Coello preveu un parc extens, vegetal i confortable de més de 17 hectàrees.

05/02/2015

Recreació virtual de la proposta

La transformació de les Glòries de nus viari a espai per a les persones preveu la creació d’un nou parc verd de grans dimensions que permeti dotar de serveis ambientals i socials tot el seu entorn. El projecte preveu diferents hàbitats per al desenvolupament de la biodiversiotat i espais d'ús i gaudi ciutadà.

La proposta de Canòpia Urbana, guanyador del concurs de la plaça de les Glòries, preveu dotar l'entorn de Glòries d'un ecosistema de verd urbà proveidor de serveis ambientals i d’alta confortabilitat per a les persones. El disseny de l’espai, que parteix del projecte d'Agence Ter + Anna Coello, preveu diferents entorns paisatgístics, que a mode de nodes de biodiversitat cerca assegurar la connectivitat ecològica interna del parc i preservar la trama de continuïtat ecològica urbana plantejada a Barcelona, amb una dotació de verd generadora de biodiversitat i diversitat biològica.

Canòpia Urbana, un espai de diversitat biològica

El projecte "Canòpia Urbana" suposa, en el marc de l'objectiu d'avançar cap a una ciutat renaturalitzada i autosuficient energèticament, un nou paradigma en el planejament urbà d'un espai verd a la ciutat, en el qual incorpora des de l'inici del projecte, la concepció d'un parc com una infraestructura verda més de la ciutat.  És a dir, en el si del procés de la transformació de la ciutat, s'avança del concepte de "verd ornamental" al del "verd estructural".

El futur parc de les Glòries es concep com una infraestructura verda de la ciutat que, en connexió amb d'altres espais verds, permeti garantir l'aportació de beneficis ecològics i ambientals (com ara la producció O2 i la captació de CO2, la captació de particules contaminants, l'amortiguació del soroll, el control de la temperatura, la filtració d'aigües) i beneficis socials (com són els aspectes vinculats amb les percepcions d'olors, colors, la creació d'espais d'estada i de relació,etc.). En aquest sentit, el parc actua com a connector ecològic urbà dels diferents eixos verds i cívics dels entorns: eix Sagrera- Ciutadella, Rec Comptal, Carretera de Ribas-Clot, Diagonal, etc. D'entre el verd actualment present als entorns de Glòries destaquen la via arbrada de l'eix Diagonal - Fòrum, el parc del Clot, les zones verdes de la urbanització provisional, o el gran parc de la Ciutadella, a 1.800 metres.

Montse Rivero, tècnica de la Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat, recorda que la infraestructura del verd a la ciutat està formada principalment per la xarxa de jardins i parcs públics, les vies arbrades, els jardins privats, o els enjardinaments a l'espai públic: " totes les peces juguen el seu paper dins l'ecosistema natural de la ciutat, actuant com a hàbitat de la fauna i flora i aportant evidents beneficis a la ciutadania. En aquest sentit, és important que totes aquestes peces s'interrelacionin i connectin a través dels eixos o delsfuturs corredors verds, vies per al desplaçament de la biodiversitat  i espais d’estada i de recorregut amable per a les persones.

Des del 2013, les actuacions en matèria de foment del verd i la biodiversitat a Barcelona s'emmarquen en el Pla del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona, un projecte estratègic destinat a dotar la ciutat de més espais verds i aconseguir millorar-ne la diversitat biològica. D’aquesta manera es pretén reforçar l’ecosistema local, millorar la qualitat de vida dels ciutadans i dotar Barcelona dels recursos necessaris perquè sigui més resilient als efectes del canvi climàtic.

El pla preveu instaurar corredors verds que uneixin els pulmons verds de la ciutat i aprofitar tots els espais disponibles, des de carrers i places a les parets mitgeres i els terrats. El Pla planteja la Barcelona de l’any 2050 com una ciutat on natura i urbanitat interactuen i es potencien, que disposa d’una infraestructura ecològica que relliga urbs i territori i que aporta serveis ambientals i socials.

Més informació:

Guia Ambiental. Corredors Verds Urbans

Pla del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona 2020 

Projecte Canòpia Urbana (2013)

Informa't

Si vols més informació omple el següent formulari
He llegit i accepto l'avís legal de protecció de dades

Segueix Les Glòries