En marxa el servei gratuït de préstec de mobiliari urbà mòbil a Glòries

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, ha posat en marxa aquesta setmana a la banda sud de la plaça de les Glòries (a la superfície pavimentada entre el c/Àlaba i el Disseny Hub Barcelona) un servei gratuït de préstec de mobiliari urbà amb l’objectiu de donar vida i un ús ciutadà a la plaça mentre duren les obres, per tal que, des del primer moment, les persones puguin gaudir d’aquest gran espai públic guanyat als vehicles.

13/08/2014

Zona de Glòries

L’adjudicatari del servei de col·locació i retirada del mobiliari és la Fundació Surt, entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat la reinserció en el món laboral de persones vulnerables. La seva disponibilitat a la plaça serà de 9:00-22:00h en diferents torns, per tal que facin un seguiment del mobiliari així com proporcionar un servei d’informació al ciutadà. En total s’ha contractat un total de set persones en torns rotatius entre setmana i caps de setmana, i hi ha una coordinadora del servei.

Cadires, gandules, para-sols i taules de fusta

El mobiliari que es posarà a disposició del ciutadà està composat per cadires de director, gandules, para-sols i taules de fusta. La durada d’aquest primera fase del projecte està previst que sigui de 8 setmanes, amb l’objectiu d’allargar aquesta prova pilot fins a l’octubre, amb voluntat que tingui continuïtat mentre s’executa la urbanització provisional de la plaça.

El triple objectiu d’aquesta prova pilot és  que la ciutadania pugui disposar de mobiliari urbà mòbil que permeti aprofitar l’espai que va quedant alliberat a la plaça durant la seva urbanització provisional. El fet que aquest mobiliari no disposi d’ubicació fixa permet que es pugui adequar, en cada moment, a les necessitats d’espai, climàtiques, del número de persones que fan ús del mateix i del tipus d’activitat que volen desenvolupar.

També busca afavorir la inserció de col·lectius vulnerables a través d’aquelles entitats que tinguin entre els seus objectius la inserció social i laboral d’aquests col·lectius, segons el que determina el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de 15 de desembre de 2013. I per últim preveure l’actuació i comportament de la ciutadania davant d’aquest tipus de mobiliari per valorar futures intervencions a la ciutat.

Més informació:

-Nota de premsa préstec de mobiliari urbà mòbil a Glòries

-Fundació Surt

Informa't

Si vols més informació omple el següent formulari
He llegit i accepto l'avís legal de protecció de dades

Segueix Les Glòries