Pàgina no disponible | Barcelona

Pàgina no disponible

Comproveu l'ortografia de l'adreça web o trieu una de les opcions de la part inferior

Página no disponible

Compruebe la ortografía de la dirección web o elija una de las opciones de la parte inferior

Page not available

Check the web address spelling or choose one of the options at the bottom

Photos

(Català) Obert al trànsit el carrer de Los Castillejos

(Català) Ja han finalitzat les obres d’obertura del carrer de Los Castillejos que han consistit a adequar la rasant d’aquest carrer entre l’avinguda Diagonal i la Gran Via i permetre la continuïtat en la circulació.

(Català) Continuen els treballs en els entorns de Les Glòries

(Català) S’estan duent a terme, entre d’altres, obres a Los Castillejos amb Diagonal, millora de les voreres del carrer de la Marina, connexió del carrer de Badajoz amb Independència, obres de desconstrucció i regulació semafòrica en diversos punts per millorar la circulació.