El parc

La primera fase del nou parc de les Glòries va obrir a la ciutadania l’abril del 2019 

És el nou pulmó verd per a la ciutat, de 20.400 metres quadrats de superfície verda, que ocupa part de l’espai que antigament estava dedicat completament al trànsit rodat. Aquest nou espai disposa de diversos elements:

  • La Gran Clariana, una gran esplanada de gespa d’1,1 hectàrees al centre del parc.
  • Nodes de biodiversitat: petits refugis de natura que reprodueixen els hàbitats d’un bosc mediterrani a petita escala i estan especialment pensats per dotar d’una gran biodiversitat el parc, tant pel que fa a espècies vegetals com animals.
  • Jardins de pluja: el parc està rodejat de parterres i zones amb arbres i arbustos. Entre ells s’hi poden trobar diversos jardins de pluja, amb gramínies, plantes vivaces i arbustives, que, a més de donar vistositat al parc, recullen l’aigua de pluja i l’infiltren lentament en el subsol.
  • Espai lúdic: una zona de prop de 1.200 metres quadrats destinada al lleure dels infants, amb un gran espai revestit de cautxú que es doblega i s’ondula, que juga amb diverses alçàries i amb espais destinats a diverses edats que van dels 0 als 12 anys.
  • La rambla dels Encants: una gran rambla per passejar-hi i descansar que recorre el parc seguint el carrer de Cartagena entre Consell de Cent i Diagonal.
  • Una àrea per a gossos
  • L’espai Joventut: una zona dedicada als joves que els permet realitzar la pràctica de diversos jocs esportius en una àrea polivalent de grans dimensions.

A més d’aquests àmbits, la primera fase del parc de les Glòries també té una caseta per als jardiners que es fan càrrec de la gestió d’aquesta zona verda, un viver provisional que acull diversos arbres que es plantaran a les properes fases del parc, i dues guinguetes amb servei de bar.

La segona fase del parc

El gener del 2021 la Comissió de Govern ha donat llum verda al pla que desenvolupa urbanísticament l’espai de la plaça de les Glòries situat entre els carrers de Castillejos, Badajoz-Independència, Consell de Cent i el parc de la Canòpia. El document —el Pla de millora urbana del sector 2 de planejament de Glòries— ordena els usos de tot aquest àmbit i hi situa els equipaments públics, els habitatges i el verd.

El pla també permetrà obtenir, per cessió gratuïta del sòl, 2 hectàrees que faran possible executar l’àmbit nord del parc de la Canòpia, que ha d’arribar fins al carrer del Consell de Cent.

El procés 

La primera fase del parc es va adjudicar el març de 2018 a cinc adjudicataris diferents dividits en cinc lots. Aquests adjudicataris van dur a terme les obres que es van culminar amb l’obertura de la primera fase del parc, l’abril del 2019. 

Més enllà del projecte que ja s’ha acabat, les properes accions preveuen el desenvolupament dels següents espais en tot l’àmbit de la plaça:

– Finalització de la rambla dels Encants: El traçat de la rambla continua fins al carrer de Bolívia.
– Espai ludicoambiental: espai dedicat als més petits, de 0-3 anys.
– Esports: més taules de ping-pong, fut-toc i recorreguts gimnàstics.
– Nodes de biodiversitat: més zones refugi de la natura amb arbres i vegetació.
– Una altra àrea per a gossos.
– Balcó urbà: espai de transició entre la ciutat consolidada (carrer del Consell de Cent) i el parc que tindrà zones de joc (camps de petanca i jocs infantils), i un àmbit polivalent per fer-hi les fires de barri.
– Jardí exòtic: espai de biodiversitat del parc amb espècies foranes amb un petit mirador d’observació.
– Mirall d’aigua: situat a la Diagonal, làmina d’aigua sobre el paviment que proveeix frescor i a la vegada ofereix un espai de lleure en aquest àmbit del parc.
– Àgora sensorial: zona per fer-hi espectacles.
– Jardí d’acollida i d’immersió: espais amb vegetació situats en els accessos del metro que permeten la integració d’aquestes infraestructures amb el parc.
– Plaça Sud: espai de plaça arbrada ubicada entre el parc i el nou intercanviador de transport en superfície que es crearà davant del DHUB amb l’objectiu d’integrar les línies de tramvia, les de busos urbans i les d’autobusos interurbans.
– Recuperació del rec Comtal: espai d’aigua que recupera la traça de l’antic rec Comtal i descobreix diverses restes de l’antiga infraestructura.
– Horts associatius: previstos a l’entorn del rec Comtal.

Nodes de biodiversitat

Galeria de videos

Veure tots