El parc

ACTUALITZAT: Així és la primera fase del nou parc de les Glòries, oberta a la ciutadania a principis d’abril de 2019.

 

El parc (març 2018)

El Consell d’Administració de BIMSA també va aprovar l’adjudicació del projecte urbà que defineix l’àmbit Clariana, del parc de Glòries (Canòpia Urbana). Els adjudicataris han estat els següents:

– LOT 1: Execució de la urbanització de la rambla dels Encants i node lúdic: UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U- CONSTRUCCIONES DECO, S.A.
– LOT 2: Execució de la gran clariana i l’accés des de Dos de Maig: FERROVIAL-AGROMAN, S.A.
– LOT 3: Execució dipòsit d’emmagatzematge d’aigua freàtica i casa jardiners: JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.
– LOT 4: Execució de l’espai joventut i l’àmbit de la zona verda que l’envolta: CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, S.A.
– LOT 5: Execució dels diferents instal·lacions de serveis del parc: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.

La urbanització de l’àmbit Clariana de la plaça de les Glòries, que també s’inicia el mes de març, i és la primera etapa del projecte global Canòpia Urbana, que convertirà la plaça en un nou espai de centralitat amb vocació metropolitana i un parc de proximitat que actuarà com a pulmó verd de la ciutat.

En concret, la Clariana comprèn l’espai que queda entre els carrers Independència i Cartagena. Pel nord, l’àmbit s’estén fins al perímetre de les edificacions existents al carrer de Consell de Cent, i pel sud, fins al vial provisional de la Gran Via en superfície. En total, una superfície de 45.860 metres quadrats. Està previst que les obres finalitzin el març de 2019.

En l’àmbit comprès s’hi inclouen els següents espais rellevants del parc:

– La Gran Clariana: és una gran esplanada de gespa d’una hectàrea que esdevé un espai polivalent, obert i d’estada per a la ciutadania.
– La Rambla dels Encants (entre el carrer Consell de Cent i l’avinguda Diagonal): un nou passeig per vianants i bicicletes que connecta el nord i sud del parc amb una doble alineació de xicrandes.
– Àrea de gestió d’espais verds: en un espai de 560 metres quadrats s’ubica la Casa dels Jardiners, un espai de treball que comptarà amb un edifici i uns espais exteriors destinats al manteniment del parc. A sota, s’hi situarà un dipòsit d’aigua freàtica de 1.500 m3 de capacitat que es connectarà a la xarxa de la ciutat.
– Node lúdic: espai dedicat al joc per als infants.
– Nodes de biodiversitat: refugis de la natura amb arbres i vegetació.
– Àrea per a gossos: espai per al lleure de les mascotes.
– Espai joventut: zona lúdic-esportiva on se situen taules de jocs i un espai multiusos que pot ser utilitzat com a pista esportiva o per fer altres tipus d’activitats com patinatge, ball, etc. Aquest espai està acompanyat d’una guingueta de préstec de material esportiu, lavabos i bar. També es proposa un recorregut esportiu senyalitzat per tot l’àmbit del projecte.

Més enllà del projecte que ja s’ha aprovat, la Canòpia Urbana preveu desenvolupar també els següents espais en tot l’àmbit de la plaça:

– Finalització de la Rambla dels Encants: La traça de la rambla continua fins al c. Bolívia.
– Espai lúdic-ambiental: espai dedicat als més petits per 0-3 anys.
– Esports: més taules de ping-pong, futtoc i recorreguts gimnàstics.
– Nodes de biodiversitat: més zones refugis de la natura amb arbres i vegetació.
– Una altra àrea per a gossos.
– Balcó Urbà: espai de transició entre la ciutat consolidada (carrer Consell de Cent) i el parc que acollirà zones de joc (camps de petanca i jocs infantils) i un àmbit polivalent per fer-hi les fires de barri.
– Jardí Exòtic: espai de biodiversitat del parc amb espècies foranies amb un petit mirador d’observació.
– Mirall d’Aigua: situat a la Diagonal, làmina d’aigua sobre el paviment que proveeix frescor i a la vegada ofereix un espai de lleure en aquest àmbit del parc.
– Àgora sensorial: zona per fer-hi espectacles.
– Jardí d’acollida i d’immersió: espais amb vegetació situats en els accessos del metro que permeten la integració d’aquestes infraestructures amb el parc.
– Plaça Sud: espai de plaça arbrada ubicada entre el parc i el nou intercanviador de transport en superfície que es crearà davant del DHUB amb l’objectiu d’integrar les línies de tramvia, les de busos urbans i les dels autobusos interurbans.
– Recuperació del rec Comtal: espai d’aigua que recupera la traça de l’antic rec Comtal i descobreix diverses restes de l’antiga infraestructura.
– Horts associatius: previstos a l’entorn del Rec Comtal.

A més, està previst posar de relleu elements històrics del patrimoni industrial existent com la Fàbrica de Paraigües, situada al carrer del Dos de Maig, i l’antiga Sucrera, situada al carrer de Cartagena, que esdevindran edificis protegits i futures seus d’equipaments del barri.

Vista aèria Parc Glòries

Galeria de videos

Veure tots