Entre els mesos d'octubre i de desembre, es duran a terme unes accions participatives per dissenyar conjuntament amb el veïnat el programa d'usos del nou parc.

Català
Imatge Promoció (640x360 px) Nou parc d'Anna Piferrer Enllaços Promoció Més informació