No hi ha activitats aquest any.
  • 2017

Consell Sectorial de les Dones (02/02/17). Sessió ordinària. febrer.

02/02/2017
  • 2017
No hi ha activitats aquest any.
  • 2017
No hi ha activitats aquest any.
  • 2017
No hi ha activitats aquest any.
  • 2017
No hi ha activitats aquest any.
  • 2017

Consell Sectorial de Cultura (28/03/17). Sessió ordinària. març.

28/03/2017
  • 2017
No hi ha activitats aquest any.
  • 2017
No hi ha activitats aquest any.
  • 2017