Audiència Pública a Gràcia

04/11/2019 - 11:07

Participació. El 14 de novembre se celebra l'Audiència Pública de Gràcia a les 18.30 h a la Sala d’actes del Districte de Gràcia (pl. Vila de Gràcia, 2).

El 14 de novembre se celebra l'Audiència Pública de Gràcia a les 18.30 h a la Sala d’actes del Districte de Gràcia (pl. Vila de Gràcia, 2).

Com sabeu, podeu avançar la vostra participació al participagracia@bcn.cat . Tots aquells veïns i veïnes que vulguin participar podeu avançar la vostra intervenció amb un correu electrònic a participagracia@bcn.cat, amb un mínim de 48 h d’antelació a la convocatòria, és a dir, fins el 12 de novembre. D’aquesta manera es pot treballar la qualitat de la resposta i es millora l’eficàcia i agilitat durant el transcurs de l’audiència.

També podeu intervenir el mateix dia. Com és habitual disposarem de la taula informativa i formulari on es recolliran prèviament les vostres intervencions. Per poder atendre tothom i no endarrerir l’inici de la sessió seria convenient, en la mida que pugueu, que arribeu amb un mínim d’antelació, a partir de les 18.00 h.

Us recordem que l’audiència pública, com la defineix la Carta Municipal de Barcelona, és una de les principals eines de participació prevista perquè la ciutadania s’adreci o proposi a l’administració municipal l’adopció de determinats acords o per rebre informació de les seves actuacions. A més, pot ser de l’àmbit ciutat o districte, es fa de forma oral i hi pot assistir tothom que ho desitgi.