Consell Ciutadà i Consell Plenari de Gràcia

23/11/2021 - 08:56

L’1 de desembre a les 18 h tindrà lloc la propera sessió del Consell Ciutadà del Districte i, a continuació, el Consell Plenari a la Sala de Plens. El seguiment es podrà fer en directe a través de la pàgina web del districte.

L’1 de desembre a les 18 h tindrà lloc la propera sessió del Consell Ciutadà del Districte i, a continuació, el Consell Plenari a la Sala de Plens. El seguiment es podrà fer en directe a través de la pàgina web del districte.

Consell Ciutadà

El Consell Ciutadà del Districte és el màxim òrgan consultiu i de participació del Districte. En formen part representants d’entitats i associacions, dels consells sectorials del districte i dels consells de barri, així com ciutadans a títol individual.

Entre les seves funcions es troba: assessorar el Consell del Districte en la definició de les grans línies de la política i la gestió del districte i generar consens ciutadà sobre aquests mateixos punts; conèixer i debatre el Programa d’actuació del districte, les ordenances i els reglaments generals del districte, els pressupostos municipals, els resultats dels indicadors de gestió del districte i els grans projectes del districte. També exerceix la funció de donar suport als consells sectorials i de barri del districte.

El Consell Plenari

El Consell Plenari és l’òrgan de representació i participació col·lectiva del districte que està format pel president o la presidenta del Consell, dinou consellers i conselleres, el regidor o la regidora de Districte i els regidors i les regidores adscrits. Es reuneix en sessió ordinària cada dos mesos. Totes les sessions del Consell són públiques. La ciutadania pot participar sobre els punts de l’ordre del dia, sempre que ho sol·liciti per escrit al registre municipal 24 hores abans de l’inici de la sessió, detallant el tema sobre el qual volen preguntar.

Podreu seguir el Consell Plenari en directe a: ajuntament.barcelona.cat/gracia i a Twitter amb el hashtag #PleGràcia. Consulteu l’ordre del dia en el pdf adjunt.

Les peticions d’assistència i intervenció es podran fer fins a 24 hores abans de l’inici del Consell Plenari.

*Aquestes peticions es podran fer sobre els punts de l’ordre del dia de les parts decisòria i d’impuls i control.