Consell de Barri Vila de Gràcia

12/02/2020 - 18:25

Dimecres 19 de febrer a les 18,30 h a la Seu del Districte. El veïnat de la Vila de Gràcia decideix on s'inverteix el pressupost municipal al seu barri.

El Consell de la Vila de Gràcia serà el primer, dels cinc Consells de barri, que se celebra emmarcat en el procés participatiu per configurar el Pla d’Actuació del Districte per al mandat, i determinar els projectes que s’incorporaran als pressupostos participatius. Per primera vegada, del total del pressupost municipal s'han reservat 6 milions d'euros de pressupost participatiu per executar en projectes dels barris de Gràcia. Els veïns i les veïnes Decidiu!

El Consell de Barri de la Vila de Gràcia tindrà lloc dimecres 19 de febrer, a les 18,30 h a la Sala d’actes de la Seu del Districte de Gràcia. Els Consells de Barri són els òrgans de participació ciutadana constituïts per resoldre les qüestions que afecten directament al barri i les persones que hi viuen.

D’altra banda, els propers Consells de Barri dels cinc barris de Gràcia es convocaran entre el 19 de febrer i el 12 de març, en el marc del procés participatiu  que servirà per definir els projectes del PAD i del pressupost participatiu. Per aquest motiu, tots els Consells  incorporen un punt de l’ordre del dia relatiu al Procés participatiu del Pla d’actuació del Districte on s’explicarà la metodologia de pressupostos participatius per a la definició dels projectes d’inversió. A més a més, el Consell de la Vila de Gràcia inclou en la seva convocatòria  altres qüestions com el torn obert de paraules per què participin amb les seves propostes i demandes els veïns i veïnes, o  la presentació i votació de les persones candidates a la Comissió de seguiment. Podeu consultar l’ordre del dia .

Les noves convocatòries d’aquests òrgans de participació seran un dels canals actius de participació per configurar el Pla d’Actuació del Districte per al mandat, i determinar els projectes que s’incorporaran als pressupostos participatius.