Consell Plenari a Gràcia

18/07/2019 - 13:47

Plenari. Dimecres 24 de juliol, a les 18.30 h es constituirà el Consell Plenari d'aquest nou mandat. Se celebrarà a la sala d’actes de la seu del Districte (Plaça de la Vila, 2).

Dimecres 24 de juliol, a les 18.30 h es constituirà el Consell Plenari d'aquest nou mandat. Se celebrarà a la sala d’actes de la seu del Districte (Plaça de la Vila, 2).

El Consell de Districte és l’òrgan de representació i participació col·lectiva del districte que està format pel president o la presidenta del Consell, dinou consellers i conselleres, el regidor o la regidora de Districte i els regidors i les regidores adscrits. Es reuneix en sessió ordinària cada dos mesos. Totes les sessions del Consell són públiques.

El plenari estarà presidit pel regidor Eloi Badia. Durant l’acte, tindrà lloc la pressa de possessió dels consellers/es del nou mandat així com la votació de la proposta del nou president del districte, Ferran Mascarell.

Podreu seguir el Consell Plenari per streaming a: ajuntament.barcelona.cat/gracia i a twitter amb el hashtag #PleGràcia.