Consell Plenari a Gràcia

03/12/2018 - 13:59

Plenari. El dilluns 10 de desembre a les 19.00 h tindrà lloc el proper Consell Plenari del districte de Gràcia a la sala d’actes de la seu del Districte (Plaça de la Vila, 2).

El dilluns 10 de desembre a les 19.00 h tindrà lloc el proper Consell Plenari del districte de Gràcia a la sala d’actes de la seu del Districte (Plaça de la Vila, 2).

El Consell de Districte és l’òrgan de representació i participació col·lectiva del districte que està format pel president o la presidenta del Consell, dinou consellers i conselleres, el regidor o la regidora de Districte i els regidors i les regidores adscrits. Es reuneix en sessió ordinària cada dos mesos. Totes les sessions del Consell són públiques. La ciutadania pot participar sobre els punts de l’ordre del dia, sempre que ho sol·liciti per escrit al registre municipal 24 hores abans de l’inici de la sessió, detallant el tema sobre el qual volen preguntar.

Podreu seguir el Consell Plenari per streaming a: ajuntament.cat/gracia i a twitter amb el hashtag #PleGràcia.