Descarrega els manuals per a obtenir el teu certificat digital

11/12/2019 - 18:26

Xerrada informativa a entitats del nou procés telemàtic de sol·licitud de subvencions 2020, que es realitzarà per internet i amb certificat digital. Us esperem dilluns 23 de desembre, 19 h a la sala d'actes del Districte.

El 23 de desembre a les 19 h la Sala d'actes de la seu del Districte de Gràcia acull una sessió per informar les entitats de les novetats de la campanya de subvencions 2020. Especialment per què tothom conegui el nou procés telemàtic de sol·licitud de subvencions que aquest any només es podrà realitzar per internet i amb certificat digital. En aquest web trobareu els manuals amb tota la informació per obtenir el vostre certificat

Aquesta eina és imprescindible per participar en la campanya de subvencions de 2020. T’expliquem com aconseguir-la pas a pas.

El certificat digital és una certificació electrònica oficial per a persones físiques i per a representació de persones jurídiques que vincula unes dades de verificació de signatura i en
confirma la seva identitat electrònicament. Per tant, permet garantir la identitat d’un subjecte.
És, doncs, l’equivalent electrònic a un Document d’Identitat.

El certificat o signatura digital és un mitjà d’identificació electrònic que permet que tant qui emet un missatge com qui ho rep puguin identificar-se mútuament amb la certesa que són ells, i no cap altre, els que estan fent la comunicació. Garanteix que cap tercera persona intercepti el contingut del missatge i que aquest no pugui ser alterat. Per tot això, té un valor legal equivalent al de la signatura manuscrita.

El certificat digital l’ha d’emetre i validar una entitat autoritzada per fer-ho, l’anomenada “entitat certificadora”. Cada certificat està identificat per un número de sèrie únic i té un període de validesa de 2 anys no renovables, inclòs en el propi certificat. El nou tràmit d’obtenció s’ha de començar abans que caduqui el certificat actual.