Es decreta l'ús obligatori de mascaretes en espais públics

22/05/2020 - 08:41

Des del 21 de maig, l'ús de mascaretes és obligatori en persones majors de sis anys tant a la via pública com en espais a l'aire lliure o  tancats que estiguin oberts a la ciutadania.

Des del 21 de maig, l'ús de mascaretes és obligatori en persones majors de sis anys tant a la via pública com en espais a l'aire lliure o  tancats que estiguin oberts a la ciutadania.

Des del 21 de maig, l’ús de mascaretes serà obligatori en persones majors de sis anys tant a la via pública com en espais a l’aire lliure o  tancats que estiguin oberts a la ciutadania – com per exemple els mercats municipals – sempre que la distància interpersonal de dos metres no sigui possible.

Així ho han decretat les autoritats sanitàries per tal d’evitar contagis a les diverses zones d’ús públic, i frenar la propagació de la covid-19.

Aquesta mesura de prevenció, l’haurà de seguir tota la ciutadania major de sis anys, a exempció de persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta, i aquelles que l’ús es trobi contraindicant per motius de salut o discapacitat.

Tanmateix, l’ús no serà exigible en el desenvolupament d’activitats que resultin incompatibles com durant la ingesta d’aliments i begudes, o en circumstàncies en què existeixi una causa de força major o situació de necessitat.