Gràcia davant la gentrificació

19/11/2018 - 13:43

Gentrificació. El districte ha organitzat una jornada el 30 de novembre i 1 de desembre amb l'objectiu de treballar conjuntament entre administracions i teixit associatiu per impulsar mesures i accions contra la gentrificació.

El districte ha organitzat unes jornades els dies 30 de novembre i 1 de desembre amb l'objectiu de treballar conjuntament entre administracions i teixit associatiu per impulsar mesures i accions contra la gentrificació.

El districte de Gràcia va tancar el dissabte 1 de desembre dues jornades que sota el títol “Gràcia davant de la gentrificació” van posar sobre la taula els reptes que comporta aquest fenomen i les possibles accions que s’hi poden desenvolupar des de tots els àmbits per fer front a les conseqüències negatives que comporta.

Les jornades, que es van celebrar a l’Espai Jove La Fontana, van congregar experts urbanistes d’arreu d’Europa, responsables municipals i representants d’entitats veïnals de Gràcia. A través de diferents taules de debat, ponències i tallers de treball van reflexionar sobre possibles estratègies comunes de tots els agents implicats per tal de donar respostes a aquest fenomen i poder guanyar els barris per a tot el veïnatge.

El debat es va centrar en bona part en definir mesures i accions a desenvolupar a Gràcia en matèria d’habitatge per lluitar contra la gentrificació. Per exemple, potenciar els programes destinats als ajuts del lloguer, especialment al barri de la Vila de Gràcia, mobilitzar el parc de sòl públic qualificat com a equipament per fer habitatge dotacional o promoure noves promocions d’habitatge públic i cooperatiu en diferents barris del districte.

Una altra de les mesures que es van debatre i posar en valor va ser la importància de tirar endavant la modificació del Pla General Metropolità perquè les promocions d’habitatge en sòl urbà consolidat destinin el 30% del sostre a habitatge públic, que podria significar entre 80 i 90 habitatges públics anuals al districte. Les jornades, que també van repassar altres models d’habitatge i les mesures contra la gentrificació de ciutats europees com París o Berlín, van concloure que el moment actual és clau per a la identitat de la ciutat i els barris i que es necessiten canvis profunds en aspectes legals que no competeixen únicament a l’administració local en qüestions com la regulació del sòl, els arrendaments urbans o la fiscalitat en les operacions de compravenda.

Les jornades van acabar amb dues taules de debat: ‘Diagnòstic de l’exclusió a Barcelona’ i ‘Propostes pel dret a l’habitatge’. A la tarda, van tenir lloc tres tallers en grup sobre la lluita contra la gentrificació a Vallcarca, a la Vila de Gràcia i Camp d’en Grassot i a La Salut i el Coll’. També es va informar dels recursos, eines i atenció que ofereix l’Oficina d’Habitatge de Gràcia.

Mira aquí els indicadors de gentrificació a Gràcia i les mesures impulsades.