Instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l'escola Pare Poveda

30/07/2020 - 11:26

En el marc del programa d'Impuls a la generació d'energia solar a Barcelona, properament es durà a terme la intal·lació d'una planta fotovoltaica integrada a la coberta de l'escola Pare Poveda.

En el marc del programa d'Impuls a la generació d'energia solar a Barcelona, properament es durà a terme la intal·lació d'una planta fotovoltaica integrada a la coberta de l'escola Pare Poveda.

 

El Programa d’Impuls a la generació d’energia solar a Barcelona, té com a objectius reduït l’impacte ambiental derivat del consum i la generació d’energia, garantir els subministraments bàsics a la ciutadania, així com augmentar l’autonomia energètica de la ciutat.

Dins el programa s’emmarca l’actuació de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’escola Pere Poveda. Amb aquesta instal·lació es vol continuar avançant cap a un model energètic més sostenible.

La data de finalització, segons previsió, tindrà lloc l’octubre del 2020.