La Junta Arbitral de Consum es presenta a Gràcia

29/03/2023 - 15:43

El dia 4 d'abril es farà una sessió informativa per donar a conèixer els mecanismes de què disposa la ciutadania per a la defensa dels seus drets en matèria de consum.

Per tal de donar a conèixer els mecanismes de què disposa la ciutadania per a la defensa dels seus drets en matèria de consum, s’organitzen sessions informatives en format de xerrada-col·loqui conduïdes per Gaietà Sala, president de l’ens.

 

El proper dimarts 4 d’abril, a les 18 hores, tindrà lloc una sessió informativa per presentar la Junta Arbitral de Consum de Barcelona a la Biblioteca Jaume Fuster.
Les Juntes Arbitrals de Consum són òrgans administratius competents en els arbitratges de consum. Es tracta d’una via extrajudicial, ràpida, eficaç i gratuïta que permet resoldre fàcilment els conflictes que puguin sorgir entre les persones consumidores i les empreses subministradores.
Els objectius de les Juntes Arbitrals de Consum són la promoció de societats pacífiques i de l’estat de dret, i garantir la igualtat d’accés a la justícia a totes les persones, en la línia del que estableix l’Agenda 2030 i l’objectiu de pau, justícia i institucions sòlides.
També duen a terme tasques de foment de l’arbitratge per tal que empreses i persones professionals s’adhereixin al Sistema Arbitral de Consum, i donar un nou impuls als sistemes alternatius de resolució de conflictes entenent l’arbitratge en consum com a justícia de proximitat.