Primer plenari del nou curs polític

03/10/2019 - 20:46

Engega el curs polític a Gràcia amb el Ple de cartipàs i el ple ordinari on es va informar favorablement les MPGM del Casal de Joves del Camp d'en Grassot i de l'EB d'Encarnació

Engega el curs polític a Gràcia amb el Ple de cartipàs on es va informar dels nomenaments dels grups polítics, dels la composició dels principals òrgans i de les atribucions de l'equip de govern. També es van constituir les comissions Consultives de govern, de treball i Consells Sectorials. En sessió ordinària es va informar favorablement els planejaments del futur Casal de Joves del Camp d'en Grassot, de l'escola Bressol d'Encarnació i del Pla Especial per a planificar les condicions d'implantació de noves benzineres a la ciutat.

El Plenari de  sessió extraordinària de cartipàs va començar amb la presa de possessió del regidor Ferran Mascarell com a President del Districte. El nou President va adreçar unes paraules on va expressar, entre altres “que es posava,  amb la màxima lleialtat institucional, al servei de totes les persones del Consell plenari i del regidor del Districte… per un benefici comú per tal que el conjunt de la ciutadania en tregui bons beneficis”.

Tot seguit es va informar dels nomenaments de constitució dels grups polítics municipals, de la composició de la Comissió de Govern i de la Junta de Portaveus del districte, dels nomenaments dels consellers i conselleres, del règim de dedicació, i dels seus  àmbits d’actuació sectorial i d’adscripció als diferents barris. En la  part decisòria es van constituir les Comissions Consultives de govern, les Comissions de treball i els Consells sectorials o d’equipaments amb la designació dels seus membres. Per acabar els grups van acordar proposar a l’alcaldia el nomenament d’Olga Hiraldo d’ERC com a  Vicepresidenta del Districte.

A continuació es va iniciar la sessió ordinària amb l’informe del regidor, Eloi  Badia, va iniciar donant la benvinguda al veïnat i als membres del Consell, a la nova gerent, PIlar Miràs, alhora, que va agrair la feina feta a Pere Camps, l’anterior gerent.

Badia va recordar que, en breu, s’iniciarà el procés planificació del mandat amb l’elaboració del Pla d’actuació Municipal i de Districte (PAM-PAD),  ‘és la part més important i on prenen les grans decisions’,  i va convidar tothom: entitats, ciutadania, consellers i conselleres… a participar i fer arribar les seves aportacions. També va apuntar entre els reptes del mandat per al districte: l’habitatge, l’emergència climàtica amb les polítiques de pacificació de l’espai públic i amb accions a tots els barris, el transport públic o l’educació…

La part decisòria va informar favorablement el Pla Especial per a la implantació d’instal·lacions de subministrament per a vehicles a motor de la ciutat, que vol afavorir la transició energètica a la ciutat i establir les condicions de noves instal·lacions, i que va rebre el suport de tots els grups. En segon lloc, es va presentar la Modificació del Pla general metropolità dels sòls del Passatge Mariner (Jardins Caterina Albert) i (Jardins de la Sedeta) per afavorir la construcció del futur casal de joves del Camp d’en Grassot als Jardins de Caterina Albert que va ser informat favorablement amb el suport unànime dels grups; i, finalment, es va presentar el MPGM per a la implantació d’una escola bressol i la inclusió en el PE del Patrimoni Arquitectònic Artístic de la ciutat, de les finques situades al carrer d’Encarnació 13-15-17, que va rebre el suport del PSC i comuns i l’abstenció de la resta de grups.

En la part d’impuls i control es van aprovar dues de les quatre proposicions presentades, es van acceptar quatre dels cinc precs, i els grups van formular tres preguntes.

En aquest punt, van intervenir diferents persones del públic  en relació  diferents temes previstos en l’ordre del dia: veïns denunciant les molèsties d’incivisme per part dels usuaris de la sala “Canela”, pares que es van queixar del deficient manteniment del camp de l’Àliga i  voluntàries del Jardí del silenci que van manifestar la feina feta pel seu col·lectiu.

Com a darrer punt d’aquest plenari es va fer lectura d’una Declaració institucional per denunciar la campanya de criminalització del moviment independentista, cívic i democràtic, i  l’intent d’equiparar independentisme amb terrorisme, refermant el compromís de graciencs i gracienques amb la llibertat i la democràcia.

Podeu seguir íntegrament el ple aquí