Nous ajuts per a la protecció i millora del paisatge i el patrimoni

03/05/2022 - 10:53

Obertes dues noves convocatòries d'ajuts: d'una banda, per a actuacions d’obres d’interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics, i per l'altra, per a actuacions de rehabilitació de parets mitgeres, cobertes verdes i naturalització.

Obertes dues noves convocatòries d'ajuts: d'una banda, per a actuacions d’obres d’interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics, i per l'altra, per a actuacions de rehabilitació de parets mitgeres, cobertes verdes i naturalització.

L’Ajuntament ha publicat dues convocatòries d’ajuts, a través de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, amb l’objectiu de donar suport a obres destinades a la protecció i millora del paisatge i el patrimoni històric, popular i ambiental, amb un augment considerable de la dotació pressupostària respecte a anys anteriors.

Les dues convocatòries, que tenen com a objectiu donar rellevància al paisatge urbà, promoure’n el respecte i protegir-ne els valors comunitaris, culturals, identitaris, patrimonials i històrics, s’emmarquen en la mesura de govern “Barcelona, ciutat patrimoni”. Es tracta del pla estratègic que agrupa un seguit d’actuacions amb una nova mirada a la concepció tradicional del patrimoni per tenir en compte valors lligats a la vida quotidiana dels barris i la lluita contra el canvi climàtic.

Es poden presentar sol·licituds fins al 15 de novembre.

Obres d’interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics

Aquesta línia d’ajuts, amb una dotació d’1.600.000 euros en dos anys, s’adreça als edificis de titularitat privada de més de deu anys i en ús. En queden excloses les promocions immobiliàries i s’hi inclouen obres d’interès patrimonial o de conjunt, en comerços emblemàtics i locals històrics no catalogats i també a l’exterior de locals comercials.

Consulta les bases.

Parets mitgeres, cobertes verdes i naturalitzacions

Pel que fa als ajuts per a parets mitgeres, cobertes verdes i naturalitzacions, la dotació també és d’1.600.000 euros amb caràcter biennal. La convocatòria s’adreça, en concret, a parets mitgeres visibles des de l’espai públic o d’espais col·lectius i en les quals és imprescindible la integració arquitectònica i l’aïllament tèrmic. Es preveuen diversos graus d’actuació, que fan variar la subvenció: integració, aïllament, obertures, fotovoltaiques i verd.

Quant a les cobertes verdes i la naturalització, els ajuts inclouen actuacions d’implementació d’una nova coberta verda, restauració de la coberta verda existent i implementació d’horts urbans a les cobertes. També es donaran ajuts per a la naturalització i permeabilització de tanques cegues, la conversió en permeables i enjardinats d’espais lliures d’edificació i l’eliminació de fibrociment.

Consulta les bases.

Ajuts en la línia de la recent aprovació de la Modificació del Pla General per al casc antic de Gràcia

Aquestes línies d’ajuts municipals facilitaran el desenvolupament de la Modificació del Pla General (MPGM) per al casc antic de Gràcia, aprovada el passat 28 de gener en sessió plenària, que proposa nous criteris urbanístics i de sostenibilitat per preservar la singularitat dels barris graciencs.

El pla protegeix el patrimoni des del punt de vista social, ambiental i urbanístic, i incorpora canvis respecte a la proposta inicial a partir de les al·legacions rebudes i del treball conjunt amb el veïnat i entitats. Es vol mantenir el teixit urbà tradicional, evitar-ne la substitució i afavorir-ne la rehabilitació amb requisits i condicions que permetran arribar a més de 3.400 edificis protegits patrimonialment, l’equivalent a preservar tres de cada quatre finques de tot l’àmbit.