Obres de retirada de les plaques de la coberta i enderroc del Mercat de l'Abaceria

14/11/2019 - 12:11

Obres. El procés de retirada del fibrociment es farà amb el sistema de confinament per donar les màximes garanties al veïnat i vetllar per la salut pública.

El procés de retirada del fibrociment es farà amb el sistema de confinament per donar les màximes garanties al veïnat i vetllar per la salut pública. Durant aquest mes es presentarà a la Generalitat, per a la seva aprovació, un pla de treball per tal de poder iniciar les obres de retirada.

La sessió informativa al veïnat, organitzada pel districte el 13 de novembre, ha estat presidida pel Conseller de comerç del districte, Alberto Lacasta, el Sr. Lluís Mallart, reconegut expert en processos de retirada d’amiant, i els representants tècnics de l‘Institut Municipal de Mercats, de l’empresa adjudicatària de la retirada del fibrociment i de la direcció de l’Obra. A la sessió han assistit veïns i veïnes, així com representants de la plataforma d’afectats per les obres de l’Abaceria.

El procés de l’obra de retirada del fibrociment es farà pel sistema “d’encapsulament”, segons es va informar a la sessió informativa al veïnat. Les obres es realitzaran amb unes estructures (bastides ) amb cobertura de plàstic que aïlla l’exterior de l’espai interior. Des d’aquí, els treballadors, amb les mesures de protecció necessàries, procediran a la retirada de les plaques,  des de la bastida fins al sòl, per carregar i transportar-les posteriorment.

El replanteig de l’obra es farà durant la primera setmana de desembre. A partir d’aquesta data, es coordinaran els operadors, es delimitarà l’àmbit dels treballs, les tasques d’acopi dels materials, s’iniciaran les proves dels equips, i un cop realitzats els treballs previs s’iniciarà l’obra amb el muntatge de les bastides, pas previ a la instal·lació del sistema d’encapsulament o “bombolla”.

Els tècnics han explicat que el procés de muntatge de les bastides i de la instal·lació del plàstic per fer l’encapsulament és més costós i llarg (aproximadament 30 dies ), que el procés de retirada de les plaques que és d’un 5 o 6 dies, o de la retirada de la bastida i càpsula que també és de 5 dies. L’operació es repetirà de la mateixa manera diverses vegades durant el procés: primer s’actuarà a la façana de Travessera de Gràcia, després a Puigmartí i posteriorment a l’interior del mercat per a la retirada del fibrociment de la nau central.

Tot el procés de retirada es preveu que duri uns 4 mesos i que finalitzi durant el mes d’abril/maig. Un cop acabada la retirada de tot el fibrociment, s’iniciarà  la fase pròpiament d’enderroc del mercat, que es preveu que s’acabi el mes d’agost de 2020.

Mesures de control ambiental

Durant la sessió, els diferents tècnics han explicat les mesures de control ambiental que se segueixen en aquest procés. S’ha destacat que s’han pres totes les mesures obligatòries per la normativa estatal però s’ha anat més enllà i s’han fixat els paràmetres de la normativa francesa, més exigent quant a les mesures de control ambiental en l’entorn que la normativa espanyola. Per tant, el procés comptarà tant amb els mesuraments propis de l’empresa adjudicatària, a més dels de l’empresa de l’assessor contractat per l’Institut Municipal de Mercats, que farà mesuraments específics de control ambiental dels entorns del mercat, per tal de garantir i vetllar en tot moment per la salut pública.

Durant l’execució, es faran mesuraments de les zones considerades més crítiques que són les que posen en contacte la zona confinada amb l’exterior. Es farà prenent mesures a la sortida dels materials, a la zona d’entorns de la bombolla en cada carrer, etc.

Molèsties pel soroll

Els tècnics també han informat de que aquest procés podria provocar molèsties de soroll, degut al treball dels compressors que treballen ininterrompudament per la neteja de l’aire de l’espai confinat. Primer es faran proves amb els ventiladors per tal d’atenuar el soroll emès.

Aquests  motors no es poden aïllar de cap manera, però sí que s’orientaran en tot moment cap al mercat per intentar reduir el soroll. Tot i així, és possible que quan s’actuï en els carrers perimetrals s’escolti el soroll dels compressors.

Nou contracte de licitació

L’adjudicació del projecte d’enderroc del Mercat de l’Abaceria de Gràcia es va fer a principis de 2019. Durant el procés, van aparèixer unes plaques no detectades abans amb un sistema d’ancoratge diferent i que podria provocar durant el procés de retirada el trencament d’alguna placa amb possible risc de despreniment de fibres d’amiant.

Aquest fet fa que l’obra s’aturi i s’ adapta el projecte a aquesta situació i  es consulta a  l’especialista en processos de retirada d’amiant que assessori durant tot el procés.  El contracte anterior s’anul·la i s’inicia una nova licitació per als treballs de desconstrucció que impliquen més protecció i garanties de control ambiental de tot el procés, tant en l’interior (protecció dels treballadors),  com  de cara a l’entorn del Mercat.

Durant aquest mes es presentarà a la Generalitat, per a la seva aprovació, un pla de treball per tal de poder iniciar de forma immediata les obres de retirada.