Obres de retirada de plaques de la coberta de l'Abaceria

10/02/2020 - 18:29

De començaments de febrer a finals de març 1a fase dels treballs de retirada de plaques de fibrociment de la coberta del mercat pel sistema de confinament.

Ha començat la intervenció per a la retirada de les plaques de fibrociment de la coberta del Mercat. Les obres de desamiantat d'aquesta primera fase intervenen en el perímetre de Travessera de Gràcia, entre Mare de Déu dels Desemparats i Torrijos, i finalitzaran a finals del mes de març,. Tot seguit començarà la segona fase on l'àmbit de l'obra es traslladarà al carrer Puigmartí.

D’inicis de febrer a finals del mes de març tindrà lloc la 1a fase dels treballs de retirada de plaques de fibrociment de la coberta del mercat de l’Abaceria. La retirada de plaques es farà mitjançant confinament, que és un  sistema que encapsula l’espai de treball, mitjançant material tipus bombolla, per aïllar-lo de l’exterior.

L’àmbit d’intervenció d’aquesta primera fase és la part de la coberta del mercat de la façana de la  travessera de Gràcia, entre Mare de Déu dels Desemparats i Torrijos. Així com  dos terceres parts del perímetre del mercat en aquests dos carrers.

Durant aquestes obres es contemplen els següents treballs: el muntatge de les bastides, la instal·lació dels plàstics aïllants per crear càpsula aïllant, la retirada i transport de plaques i el desmuntatge de la zona confinada. Els treballs pròpiament de desamiantat tindran lloc la primera quinzena de març, ja que el muntatge i desmuntatge de bastides i la instal·lació del sistema d’encapsulat requereix més d’un mes de feina, un cop retirin i transportin les plaques  s’iniciarà el desmuntatge de la bastida. Aquesta operació de muntatge i desmuntatge de la zona de confinament es realitzarà, amb la mateixa seqüència,  en les diferents fases per abordar la retirada total de plaques de tota la coberta del mercat.

En l’espai confinat i mentre duren les tasques de desamiantat s’instal·laran depressors i grups electrògens en funcionament durant 24 hores del dia, per garantir les condicions de salut dels treballadors i del veïnat, amb mesuraments de control.

Mentre durin els treballs de la 1a Fase els vianants hauran de circular per la vorera muntanya de la travessera de Gràcia entre els carrers de Mare de Déu Desemparats i Torrijos. En aquests dos carrers es manté un pas per a la mobilitat dels vianants.

Més informació