Pla de motos per a la Vila de Gràcia

10/02/2020 - 17:08

Engega la campanya "Barcelona ciutat de vianants" amb una actuació específica a la Vila de Gràcia per incidir en les més de 2.000 mil motos estacionades de manera incorrecta. El pla de motos tindrà una durada d’un any i mig.

Aquest mes de febrer es reprèn la campanya “Ciutat de Vianants” La campanya engega, en paral·lel, una actuació específica a la Vila de Gràcia on s’ha detectat que més de 2.000 mil motos estacionen de manera incorrecta. Per aquest motiu, s'inicia una intervenció intensiva en aquest espai que tindrà una durada d’un any i mig. La campanya consta de tres fases: una fase d’informadors, una segona fase d’avisos de la Guàrdia Urbana i una tercera fase on es procedeix a sancionar i retirar els vehicles mal aparcats. Posteriorment, vigilants de l’ÀREA comprovaran que les infraccions no es tornin a produir.

 

Pla de motos específic a la Vila de Gràcia

Barcelona reprèn aquest mes de febrer  la campanya “Ciutat de Vianants”  a la que s’hi suma una actuació específica al barri de la Vila de Gràcia. L’objectiu és actuar sobre les més de 2 mil motos que s’han detectat estacionades irregularment a la vorera i que generen problemes d’accessibilitat importants amb els vianants, consumeixen una gran proporció d’espai públic, en una zona on és escàs, i es relacionen amb sorolls i molèsties de trànsit.

Per aquest motiu, s’ha dividit tota la Vila de Gràcia en 7 àmbits d’actuació i en paral·lel al que es faci a nivell de ciutat, s’hi actuarà de manera específica seguint el mateix procediment. El primer espai on s’intervindrà serà a l’interior del perímetre comprès per la travessera de Gràcia, Gran de Gràcia, Diagonal i Via Augusta. En aquest àmbit s’han arribat a detectar fins a 150 motos aparcades de manera incorrecta i coincideix que és un espai amb una alta densitat d’escoles. A partir d’avui s’hi desplegaran els informadors i un cop finalitzin la seva tasca la Guàrdia Urbana començarà els avisos, per posteriorment multar i retirar els vehicles mal aparcats.

En el cas de la Vila de Gràcia cada dos mesos se sumarà una zona nova fins a cobrir, en el termini d’un any i mig, tot el barri de manera simultània. Posteriorment també està previst actuar en zones adjacents. La campanya consta de tres fases: una fase d’informadors, una segona fase d’avisos de la Guàrdia Urbana i una tercera fase on es procedeix a sancionar i retirar els vehicles mal aparcats. Posteriorment, vigilants de l’ÀREA comprovaran que les infraccions no es tornin a produir

A més a més, també està previst eliminar les places senyalitzades de forma irregular en carrers de plataformes úniques que, avui dia, no compleixen, normativa d’accessibilitat. En paral·lel, es vol augmentar la disponibilitat de places d’aparcament per a motocicletes amb unes tarifes amb descomptes als pàrkings públics, amb els quals s’ha arribat a acords amb els operadors privats. D’altra banda, cal  destacar que des del mandat anterior s’ha fet un esforç per crear noves places per a motos en calçades i s’ha actuat en punts foscos.

Intervenció de ciutat

  • Aquest mes de febrer es reprèn la campanya “Ciutat de Vianants” i es potencia la informació per ordenar l’estacionament de motos i minimitzar la seva ocupació, alliberant espai públic pels vianants.
  • La campanya de ciutat es farà en paral·lel amb una actuació específica al barri de la Vila de Gràcia on s’ha detectat que més de 2.000 mil motos estacionen de manera incorrecta.
  • La campanya consta de tres fases: una fase d’informadors, una segona fase d’avisos de la Guàrdia Urbana i una tercera fase on es procedeix a sancionar i retirar els vehicles mal aparcats. Posteriorment, vigilants de l’ÀREA comprovaran que les infraccions no es tornin a produir

L’Ajuntament de Barcelona treballa per potenciar una mobilitat més segura i sostenible, potenciant els desplaçaments a peu i en transport públic. Ho fa posant al centre de les seves polítiques de mobilitat al vianant i en aquest sentit, el Govern municipal es marca com a objectiu recuperar voreres pels desplaçaments a peu, alliberant-les d’obstacles i d’altres elements que puguin suposar un problema per la mobilitat de les persones, especialment d’aquelles que tenen una mobilitat reduïda o que s’han de desplaçar amb cotxets per nadons.

Actualment, a Barcelona les motocicletes i els ciclomotors no sempre utilitzen les places habilitades en calçades i pàrquings subterranis, sinó que fan servir les voreres i les zones de vianants per estacionar. Davant d’aquesta situació l’Ajuntament de Barcelona treballa per difondre al màxim el coneixement de la normativa per tal d’alliberar les voreres de motos i ciclomotors, i aconseguir que el vianant recuperi el seu espai natural, un espai segur.

Els objectius de la campanya són:

  • Conscienciar/sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància de preservar les voreres pels vianants i recordar-los com estacionar correctament .
  • Prioritzar l’aparcament en calçada en zones habilitades. Afavorir un desplaçament cap a aparcaments subterranis.
  • Recordar la normativa, en quines condicions s’ha d’aparcar en vorera.
  • Recordar la prohibició de la circulació de les motos en vorera, fins i tot per cercar aparcament.
  • Recordar la prohibició de circular pels carrils bici i els carrils bus

A nivell de ciutat, l’Ajuntament de Barcelona ha escollit 10 zones de Barcelona, una per districte, on es considera prioritari realitzar una actuació intensiva per ordenar l’estacionament de motos.

En aquests espais, a partir d’avui i fins el proper dia 14, es desplegaran informadors que explicaran als ciutadans la normativa d’aparcament i oferiran informació sobre les alternatives d’aparcament en calçada i d’aparcament subterrani (BAMSA, SABA i gremi d’aparcaments). més properes a la zona d’actuació, que oferiran ofertes i descomptes especials pels usuaris de vehicles a motor de dues rodes.

Un cop finalitzada aquesta fase informativa, a partir del dia 17, la Guàrdia Urbana de Barcelona iniciarà una setmana d’avisos en la qual deixarà una notificació als usuaris d’aquelles motos que estiguin mal aparcades. Posteriorment, s’iniciaran les sancions i retirada de motos estacionades incorrectament en aquells espais. A partir d’aquest moment, i com a novetat, agents de control de l’ÀREA de B:SM faran un manteniment posterior per assegurar que no es torna a aparcar en ubicacions incorrectes.

La campanya “Ciutat de Vianants” es va iniciar al desembre del 2017 i des de llavors s’han fet un total de 6 fases. Les diferents actuacions han permès reduir un 44% les motocicletes mal aparcades en vorera allà on s’ha actuat. Durant aquests anys s’ha intervingut en 60 punts on s’hi havia comptabilitzat en la fase prèvia un total de 3.717 motos aparcades a la vorera. En finalitzar l’actuació s’havia reduït la xifra en 1.629 vehicles. Aquest 2020 està previst realitzar 4 fases mes, una cada dos mesos. La mesura es vol mantenir fins a final de mandat.

 Normativa

A Barcelona hi ha més de 70.000 places d’estacionament senyalitzades per a motos a la via pública, el que representa més d’un 36% de les places destinades a estacionament, sense tenir en compte les voreres on està permès l’estacionament de motos. A aquesta oferta se li ha de sumar, a més, la de places per estacionament de motos en els aparcaments fora de calçada.

Segons l’Ordenança de Vehicles i Vianants (Art.40), quan no hi hagi possibilitat d’aparcar en la calçada, i sempre que no hi hagi senyalització específica que ho prohibeixi, es pot aparcar en vorera només en les següents condicions:

  • Si la vorera fa entre 3 i 6 metres d’amplada, es pot aparcar en paral·lel a la vorera (a un mínim de 0,5m del límit de la vorada) i entre els escocells, sense entorpir el pas de sortides de pàrquings, papereres, contenidors, i a un mínim de dos metres dels passos de vianants i les parades d’autobús.
  • Si la vorera fa més de 6 metres es pot aparcar en semibateria, sempre que hi hagi més de 3 metres lliures de pas.

Està prohibit accedir a voreres, andanes i passeigs amb la moto en marxa. L’accés s’ha de realitzar amb el motor parat i sense ocupar el seient. Únicament es podrà utilitzar la força del motor per salvar els desnivells de  la vorera, sense accedir pels passos de  vianants.