Presentació de la millora urbanística i ambiental de Gràcia

03/01/2022 - 12:03

El passat 13 de gener es va fer una sessió en línia per donar a conèixer al veïnat la Modificació del Pla General Metropolità de Gràcia que s'aprovarà provisionalment. Ja es pot consultar el vídeo de la sessió per youtube!

El passat 13 de gener a les 18.30 h es va fer una sessió en línia per donar a conèixer al veïnat tots els detalls del document de Modificació del Pla General Metropolità de Gràcia que s'aprovarà provisionalment. Ja es pot consultar el vídeo de la sessió per youtube!

La Modificació del Pla General Metropolità de Gracia (MPGM) és una clara aposta per la protecció del patrimoni, la garantia del dret a l’habitatge, l’impuls del comerç de barri i de proximitat i la millora ambiental.

La proposta planteja els següents objectius i estratègies:

o Millora urbanística: el manteniment i la protecció del teixit construït amb l’objectiu de preservar el patrimoni existent, establir mesures per a l’obtenció d’habitatge de protecció oficial i garantir la regulació de l’espai públic que permeti una bona adequació i convivència de les diferents activitats (habitatge, comerç …).

o Millora ambiental: la construcció d’un sistema ambiental a partir de la implantació d’un conjunt de subsistemes del vial que permet regular de forma concreta la mobilitat, l’aparcament i amb la implantació d’una ordenança ambiental que fixarà les mesures a desenvolupar en els sòls lliures públics i privats per desenvolupar el sistema ambiental previst.

El document provisional del MPGM de Gràcia està previst que s’aprovi provisionalment en el Consell Plenari del proper 28 de gener.

Sessió informativa

Els detalls del document que s’aprovarà van ser presentats a veïnat, entitats, associacions i ciutadania en general, en una sessió informativa el passat 13 de gener a les 18.30 h.

Podeu consultar la sessió íntegra en aquest enllaç de youtube.