Serveis mínims a l'oficina d'atenció ciutadana de Gràcia per obres

07/10/2019 - 17:48

Del 14 d'octubre fins el 4 de novembre l'OAC de Gràcia atendrà amb serveis mínims alguns tràmits i amb cita prèvia amb motiu d'obres de rehabilitació de l'oficina.

Del 14 d'octubre fins el 4 de novembre l'oficina d'atenció ciutadana de Gràcia (OAC), amb motiu d' obres de rehabilitació de l'espai, atendrà amb serveis mínims i cita prèvia alguns tràmits. Per a la resta de tramitacions es pot concertar cita a través del web o trucant al 010 per a qualsevol de les OAC de la resta de Districtes. També es disposa de la xarxa de quioscos de tràmits i serveis denominats PUNT BCN des d'on es pot gestionar la cita prèvia, el volant de residència de padró i/o el pagament i duplicats d'impostos. El Districte de Gràcia compta amb un quiosc a la mateixa entrada de la seu. Durant les obres també s'habilitaran accessos alternatius a altres serveis del districte ja que els accessos habituals es veuran afectats parcialment.

L’Oficina d’atenció ciutadana del Gràcia es tancarà al públic amb motiu de les obres d’instal·lació d’un recuperador tèrmic per a la millora de la qualitat de l’aire de l’espai. Aquesta infraestructura requereix actuar sobre el fals sostre de bona part de la planta baixa de la seu del districte, i afectarà  a l’Oficina d’atenció ciutadana, pel qual cosa  s’habilitarà uns serveis mínims que només atendrà amb cità prèvia per als tràmits de:

  • Llicències d’obres i activitats
  • Via pública
  • Registre i informació general
  • Targeta rosa
  • Acreditacions d’accés veïnat al Pak Güell
  • Denúncies d’infraccions administratives

Per a la resta de tramitacions caldrà concertar cita prèvia per a qualsevol de les OAC de la ciutat, a través del web: ajuntament.barcelona.cat/cita, o bé, trucant al 010 (trucada gratuïta)

Recordar que la xarxa de quioscos de tràmits i serveis PUNT BCN també poden realitzar tràmits com: concertar cita prèvia, volant de residència de patró, pagaments i duplicats d’impostos.

Les obres que  es duran a terme a partir del 14 d’octubre i finalitzaran el 4 de novembre,  també afectaran, parcialment, els accessos dels Serveis socials de la Vila de Gràcia, així com els accessos a l’edifici annex de Francisco Giner,51, des d’on s’arriba  als Serveis Tècnics (Llicències i Inspecció),  i als Serveis Jurídics del Districte. Per minimitzar les molèsties i afectacions als veïns i veïnes usuaris dels serveis i al personal del Districte, les obres es realitzaran en dues fases, i s’habilitaran accessos alternatius, degudament assenyalats, per a totes les persones que hagin d’accedir.