Vols demanar una parada de venda de roses o llibres per Sant Jordi?

04/02/2020 - 10:51

Les sol·licituds per instal·lar parades de venda de roses o llibres a per l’any 2020 es tramitaran telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Les sol·licituds per instal·lar parades de venda de roses o llibres a per l’any 2020 es tramitaran telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vols demanar una parada de venda de roses o llibres per Sant Jordi a Gràcia?

Les sol.licituds per instal.lar paradetes de venda de roses o llibres per l’any 2020 es tramitaran telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca) seguint les instruccions indicades en els tràmits habilitats a aquest efecte en el portal de tràmits.

Condicions per sol·licitar una parada:

  1. Per a qui vulgui situar-se davant del seu local o comerç i per a tots aquells que tinguin autorització dins dels espais representatius el termini de presentació serà des de les 15 h del 13 de febrer fins a les 15 h del 28 de febrer. Per a fer aquest tràmit caldrà disposar de certificat digital i fer la sol·licitud exclusivament de manera telemàtica. El permís es rebrà en el mateix moment de fer la sol·licitud al correu electrònic facilitat, excepte els dels espais representatius que ho rebran abans del dia 3 d’abril.
  2. Per situar-se en els espais lliures de la ciutat el termini de presentació serà de les 15 h del 2 de març fins a les 15 h del 2 d’abril. En aquest cas a més de poder fer servir els certificats electrònics més habituals, també es podrà fer servir l’IdCAT MòbilLes sol·licituds presencials a les OAC segueixen disponibles amb cita prèvia, que es pot obtenir a barcelona.cat/cita. Però, si la tramitació no es fa per mitjans telemàtics, no es garanteix la ubicació en l’emplaçament concret sol·licitat. El permís es rebrà en el mateix moment de fer la sol·licitud, excepte les presencials que ho rebran abans del dia 23 d’abril. Tots els permisos s’enviaran al correu electrònic facilitat.

Els col·lectius definits en l’article 14 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (entitats, professionals de la gestió, persones jurídiques,….) estan obligats a fer la tramitació per mitjans telemàtics.

Les persones físiques que no disposin de mitjans electrònics tindran un punt d’ajuda per tramitar les sol·licituds.

IMPORTANT:

  1. No es tramitarà cap sol·licitud presentada fora dels terminis establerts.
  2. Per poder tramitar i obtenir la llicència d’ocupació de la via pública, d’acord amb l’article 46.5b de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona, els titulars dels permisos sol·licitats no poden tenir deute tributari local.
  3. No es tramitarà cap permís a menors de 16 anys.
  4. Només s’acceptarà una sol·licitud per persona física.
  5. Les sol·licituds han d’estar degudament emplenades amb totes les dades personals requerides (nom i cognoms, DNI/NIF, domicili, telèfon i correu electrònic de contacte).
  6. El permís es rebrà abans de la diada de Sant Jordi en el correu electrònic facilitat.
  7. Hi ha espais representatius que  tenen restringida l’autorització de nous llocs de venda a fi d’evitar l’excés de concentració i fer més amable l’ús dels espais. A Gràcia només hi ha la Plaça de la Vila.

Del 3 de març al 2 d’abril els dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14 h i els dijous de 9 a 18 h, hi haurà un punt d’assistència a la tramitació telemàtica a la seu del Districte (Pl. de la Vila, 2).