Activat l’avís preventiu de contaminació atmosfèrica per PM10

Contaminació. La lleugera millora de la qualitat de l’aire ha permès que en el cas de les partícules en suspensió es desactivi l’episodi de contaminació, però se’n manté l’avís preventiu. En el cas de la contaminació per NO2 se n’ha desactivat l'avís preventiu.

Aquest dimarts, 2 de juliol, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya ha rebaixat el nivell d’alerta de contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió. Per això se n’ha desactivat l’episodi de contaminació i s’ha tornat a la situació d’avís preventiu. En aquesta fase es continua recomanant a les persones que es desplacin a peu, en bicicleta o transport públic per contribuir a millorar la qualitat de l’aire, i es manté el dispositiu municipal per incrementar el reg als carrers i evitar les obres que generin pols. També s’ha desactivat l’avís preventiu de contaminació per diòxid de nitrogen (NO2) que estava en vigor des de divendres, 28 de juny.

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPA) ha detectat una baixada dels nivells de partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10). Això significa que s’ha tornat als nivells moderats, i per aquesta raó se’n manté actiu l’avís preventiu per contaminació. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona continua oferint un seguit de recomanacions a la ciutadania perquè col·labori en la millora mediambiental i de la qualitat de l’aire i no afegeixi més partícules en suspensió a l’atmosfera.

Recomanacions per millorar la qualitat de l’aire

En aquest sentit, s’aconsella a la ciutadania que eviti desplaçar-se en vehicle privat i que utilitzi el transport públic i faci els trajectes a peu o amb bicicleta per carrers amb baixa freqüència de trànsit. Si no té cap alternativa, pot utilitzar un cotxe compartit i, alhora, conduir d’una manera eficient (arrencar suaument, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques…).

D’altra banda, es recomana als ciutadans que regulin la climatització de les llars, i a les persones especialment sensibles als efectes de la contaminació atmosfèrica que traslladin la rutina esportiva al moment del dia en què les concentracions de contaminants són inferiors, com al vespre o la nit.

Dispositiu municipal activat

El consistori posa en marxa també les actuacions previstes, com regar d’una manera més intensiva els carrers amb més trànsit, evitar l’ús de bufadors i regar els parcs no asfaltats, així com avisar els responsables de les obres en marxa perquè compleixin el Pla d’ambientalització.

Què són i com s’originen les partícules en suspensió de menys de 10 micres

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) són petites partícules sòlides o líquides que floten en l’aire. Fins a un 40% d’aquestes partícules les generen els motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles. La resta prové de la pols de les obres i els enderrocs i, eventualment, dels núvols de pols sahariana.

Més informació