Activat l’avís preventiu de contaminació per NO2 i PM10

Contaminació. Es recomana a la ciutadania que eviti moure’s en vehicle privat, que utilitzi el transport públic i es desplaci en bicicleta o a peu per millorar la qualitat de l’aire a la ciutat.

Es recomana a la ciutadania que eviti desplaçar-se en vehicle privat i que es mogui a peu, en bicicleta o en transport públic perquè la qualitat de l’aire millori, i es posen en marxa mesures preventives a la ciutat. Aquest divendres, 28 de juny, la Generalitat ha activat l’avís preventiu de contaminació per diòxid de nitrogen (NO2), i continua actiu l’avís preventiu per PM10 que es va emetre dimarts.

Atenent als nivells alts de partícules en suspensió de menys de 10 micres de diàmetre (PM10) i de diòxid de nitrogen (NO2) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) a l’àrea de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona activa mesures preventives i proposa un seguit de recomanacions a la ciutadania perquè col·labori en la millora de la qualitat de l’aire i per protegir la salut.

Dispositiu municipal activat

El consistori posa en marxa també les actuacions previstes al protocol d’actuació per alts nivells de contaminació atmosfèrica per NO2 i PM10, com regar de forma més intensiva els carrers amb més trànsit, evitar l’ús de bufadors i regar els parcs no asfaltats, així com avisar els responsables de les obres en marxa perquè compleixin el Pla d’ambientalització.

Recomanacions per millorar la qualitat de l’aire i reduir riscos per a la salut

En aquest sentit, s’aconsella als ciutadans que evitin desplaçar-se en vehicle privat, que utilitzin el transport públic i facin els trajectes a peu o amb bicicleta per carrers amb baixa freqüència de trànsit.

Si no tenen alternativa, es recomana que utilitzin un cotxe compartit o el cotxe amb un índex d’emissions més baix i, alhora, que condueixin de manera eficient (arrencar suaument, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques…).

D’altra banda, es recomana regular la climatització de les llars i s’aconsella a les persones especialment sensibles als efectes de la contaminació atmosfèrica que traslladin la rutina esportiva al moment del dia en què les concentracions de contaminants són inferiors.

Què són i com s’originen el diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió 

El diòxid de nitrogen (NO2) és un gas irritant que té una olor picant i acre i és de color marró vermellós. Procedeix de la combustió (calefaccions, vehicles i vaixells). Es calcula que fins a un 60% pot provenir del trànsit.

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres de diàmetre (PM10) són petites partícules sòlides o líquides que floten en l’aire. Fins a un 40% d’aquestes partícules el generen els motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles. La resta prové de la pols de les obres i els enderrocs i, eventualment, dels núvols de pols sahariana.