Activat l’episodi de contaminació per PM10

Contaminació. S’activen les mesures temporals per reduir els nivells alts de contaminació, com regar els carrers amb més intensitat i prohibir les activitats municipals que generin pols.

ACTUALITZACIÓ 04/03/2019: Desactivat l’episodi de contaminació per partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10)  en reduir-se els nivells contaminants en l’aire. La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha activat aquest dijous, 28 de febrer, l’episodi de contaminació per alts nivells de partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) a l’àrea de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona ha activat una sèrie de mesures per pal·liar la contaminació.

ACTUALITZACIÓ 04/03/2019: Desactivat l’episodi de contaminació per partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10)  en reduir-se els nivells contaminants en l’aire.

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) ha registrat a l’àrea de Barcelona un nivell de partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) que sobrepassa el llindar d’alerta.

Dispositiu municipal activat

Atesa aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dijous, 28 de febrer, una sèrie de mesures temporals previstes al protocol d’actuació per alts nivells de contaminació atmosfèrica mentre duri l’episodi. Són les següents:

  • Reg de parcs i places no asfaltats.
  • Increment del reg dels carrers amb aigua freàtica.
  • Prohibició de l’ús de bufadors en tasques de neteja i a les zones verdes.
  • Prohibició de les activitats pulverulentes de les obres.

Recomanacions per a la ciutadania durant l’episodi

El consistori aconsella a la ciutadania que es mogui a peu o en bicicleta pels carrers amb menys trànsit, que utilitzi el transport públic i eviti els desplaçaments amb vehicle privat. Si no té cap alternativa, se li recomana que utilitzi un cotxe compartit.

D’altra banda, es recomana regular la climatització de les llars. Si es fa servir aire condicionat, es recomanda apujar la temperatura del termòstat. I s’aconsella als ciutadans que siguin especialment sensibles als efectes de la contaminació atmosfèrica que traslladin la rutina esportiva al moment del dia en què les concentracions de contaminants són inferiors.

Què són i com s’originen les partícules en suspensió de menys de 10 micres

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres són petites partícules sòlides o líquides que floten en l’aire. Fins a un 40% d’aquestes partícules el generen els motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles. La resta prové de la pols de les obres i els enderrocs i, eventualment, dels núvols de pols sahariana.