Anàlisi i recomanacions per reduir la bretxa digital de gènere

dv., 05/18/2018 - 17:29

Dones i tecnologia. Un nou estudi posa de manifest la infrarepresentació de les dones en els sectors estratègics de l’educació, la investigació i l’ocupació relacionats amb les TIC.

L'estudi "L'ecosistema de les tecnologies de la informació i la comunicació des de la perspectiva de gènere a Barcelona" fa una radiografia de la situació actual de les dones pel que fa a l'educació i la recerca, en l'àmbit associatiu i comunitari i al món laboral, i aporta recomanacions per orientar les administracions públiques a l'hora d'elaborar polítiques per combatre la bretxa digital de gènere.

La bretxa digital de gènere té relació amb la dificultat de les dones per accedir a la tecnologia, bé perquè no disposen d’un equipament o dispositiu connectat a la xarxa o perquè no han pogut adquirir els coneixements necessaris per viure i treballar en la societat actual, i se’ls dificulta així l’accés al món laboral.

La bretxa digital ja apareix en les primeres etapes formatives, en què les noies, a causa dels estereotips i rols de gènere, no valoren prou les seves competències i comencen a perdre interès en les matèries tecnològiques. Aquesta situació es perllonga durant l’educació secundària obligatòria, en què s’ha detectat que tan sols el 7,5% dels referents culturals i científics que apareixen en els llibres de text són dones, i això fa que tampoc s’hi vegin representades i decideixin optar per itineraris socials abans que científics o tecnològics. Aquest fet es fa evident al batxillerat, ja que més de la meitat de l’alumnat són dones i només el 45,32%  d’elles escullen la modalitat tecnològica.

A les universitats, la situació encara és més preocupant. Malgrat que més de la meitat de l’alumnat són dones (52,6%), representen tan sols un 13% del total dels alumnes d’estudis relacionats amb les tecnologies de la informació (TIC).

Aquest escenari es reprodueix en altres àmbits de la societat com són les associacions i comunitats o el món laboral. En el primer cas, de les 20.000 associacions que hi ha a Barcelona, només el 4% dels membres són dones, de les quals només un 1% estan relacionades amb el sector de les TIC.

Pel que fa al món laboral, les dones només representen una tercera part del sector de les TIC, dins del qual segueixen ocupant llocs de treball en finances i administració, màrqueting, recursos humans i de comercial.

Recomanacions per reduir la bretxa digital de gènere

Entre les mesures que proposa l’informe s’inclouen iniciatives en els plans d’estudis a les escoles a fi de fer reflexionar i aprendre sobre models no esbiaixats per gènere i fomentar les vocacions científiques. Així mateix, es considera enfortir les xarxes entre el sector de les TIC i les associacions de dones; fomentar la presència de dones en càrrecs públics; treballar amb transversalitat amb la finalitat d’incorporar aquesta conscienciació en totes les mesures polítiques; identificar, valorar i intercanviar bones pràctiques en empreses, i visibilitzar més les dones en els esdeveniments tecnològics capdavanters com el Mobile World Congress o la Smart City Expo.

Per a més informació, consulteu l’estudi complet.