Comença la formació de la nova promoció de la Guàrdia Urbana

GuA�rdia Urbana. Els 150 aspirants a agents assistiran durant dos anys a l’Escola de Policia de Catalunya abans d’incorporar-se al cos.

Els 150 nous aspirants a agents de la Guàrdia Urbana, corresponents a la 91a promoció, han començat la formació bàsica de policia a l’Escola de Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Els 150 aspirants, 33 dels quals són dones, inicien un període formatiu de dos anys a l’Escola de Policia de Catalunya, i posteriorment faran pràctiques a les unitats operatives de la Guàrdia Urbana durant un any. La mitjana d’edat dels futurs nous agents és de 31,9 anys, provenen de diferents municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona i la majoria ha cursat cicles formatius de grau superior.

Una vegada acabin les pràctiques, rebran la qualificació d’aptitud, si escau, i els agents que aprovin s’incorporaran el 2020 com a nous agents de la 91a promoció de la Guàrdia Urbana. Actualment, la plantilla de la Guàrdia Urbana té 2.763 policies.

Aquesta nova promoció va aprovar les proves d’accés el mes de juny i formen part de l’oferta pública del Pla de recursos humans 2016-2019.