Es completa el desplegament de la Policia de Barri

Seguretat. Barcelona compta des d’avui amb 140 policies de Barri, uns equips que es van començar a desplegar a mitjans del 2017

Després de gairebé dos anys de l’inici del desplegament s’ha observat una millora de les relacions amb el teixit veïnal i la coordinació amb la resta de serveis municipals

A partir d’avui es desplegarà la Policia de Barri en els districtes de l’Eixample i Sarrià-Sant Gervasi

L’Ajuntament de Barcelona completa el desplegament dels Equips de la Policia de Barri de la Guàrdia Urbana donant la benvinguda als 30 agents que passaran a convertir-se en el referent dels barris de l’Eixample i de Sarrià-Sant Gervasi. Aquests agents han estat els últims en incorporar-se en aquests Equips després d’haver rebut formació especialitzada de la mà d’un equip de formació multidisciplinari.

En total la ciutat disposarà de 140 agents en el marc dels Equips de la Policia de Barri, que tenen com a objectiu principal treballar sobre els problemes de convivència i seguretat a través d’una tasca transversal amb la resta de serveis públics, donant així una millor resposta a les demandes dels veïns, veïnes i del teixit associatiu i comercial, garantint els drets de les persones i la convivència ciutadana.

Aquesta feina requereix tenir un coneixement precís del barri, la seva diversitat, equipaments, entitats i detectar problemàtiques per tenir un diagnòstic continuat d’aquest territori. També dissenyar intervencions orientades a la seva resolució amb una perspectiva transversal i comptant amb altres serveis i amb la ciutadania. I segons el cas, cogestionar o derivar-los a altres serveis i/o administracions.

La Policia de Barri està en contacte permanent amb la ciutadania organitzada en entitats i associacions de veïns i comerciants i dóna resposta directa a la ciutadania de les demandes efectuades a la Guàrdia Urbana en el seu àmbit de competència. També assisteixen als espais formals de participació del districte i el barri (consell de prevenció i de barri).

80 hores de formació multidisciplinària

El desplegament de la Policia de Barri es va iniciar el mes d’abril de l’any 2017 a Nou Barris amb l’objectiu d’esdevenir un nou plantejament a l’hora de relacionar-se amb la ciutadania, apropant-se i propiciant una major participació en l’establiment de prioritats en l’activitat policíaca, millorant els canals de comunicació entre la comunitat i l’administració, aconseguint així una millora en la seva qualitat de vida.

Per tal de dotar de tots els recursos i coneixements organitzatius, els140 agents dels Equips de Policia de Barri han rebut una informació especialitzada de 80 hores de la mà d’un equip multidisciplinari amb el suport de la Universitat de Barcelona.

Aquesta formació s’inclou en el Pla de Formació i desenvolupament professional que contribueix a la modernització de la Guàrdia Urbana com a cos de referència en seguretat i convivència.

L’objectiu general de la formació ha estat la de dotar als agents dels coneixements, eines i habilitats necessàries que potenciïn i ampliïn la seva expertesa tant en el context relacional com en l’operatiu i funcional.

Per aquest motiu s’ha posat l’accent en diferents elements com són la detecció i intervenció en conflictes de convivència; l’anticipació al conflicte; l’assertivitat en situacions hostils; coneixement transversal; la garantia i preservació de la convivència i la seguretat; la comunicació; l’acció comunitària; els serveis públics de ciutat i de districte; i coneixements temàtics com la diversitat religiosa o la perspectiva de gènere; recerca de les eines i recursos personals i professionals.

Es millora la qualitat del servei

Els districtes que ja tenen desplegats els Equips de Policia de Barri han valorat positivament l’augment de la capacitat de gestió de conflictes, de resultats i de contactes i la millora de la transversalitat i la coordinació entre la Guàrdia Urbana i la resta de serveis municipals. Això ha permès donar resultats molts positius que han permès intervenir en situacions de delictes contra la salut pública o de diferents problemàtiques associades a l’àmbit escolar, per exemple.

Durant l’any 2018, els Equips de Policia de Barri dels districtes de Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc (la resta fa massa poc que s’han desplegat com per a poder fer un anàlisi) van obrir un total de 1.270 casos, pràcticament el doble de casos dels que van obrir l’any 2017 amb el model anterior. Però, més important que la quantitat, és el canvi que es va produir en el tractament i la gestió dels problemes.

El 55% dels temes que han tractat aquests Equips fan referència a la convivència, el 26% dels quals estan relacionats amb molèsties a l’espai públic.

Altres tipologies de problemes que han tractat:

Conflictes amb menors dins o fora de centres escolars,
Consum d’estupefaents a l’espai públic,
Sorolls de locals,
Problemes vinculats al medi ambient,
Conflictes entre veïns dins de l’escala,
Seguretat viaria i mobilitat.

No només s’ha produït un augment en la quantitat de contactes sinó en la qualitat dels mateixos, donant resultats molts positius que han permès intervenir en situacions de delictes contra la salut pública o de diferents problemàtiques associades a l’àmbit escolar

Sumat a la millora de la qualitat del servei, es percep un augment de la complexitat de les actuacions amb l’increment de la participació de les parts implicades i de diferents serveis de l’administració i d’agents socials. Aquest fet també ha facilitat que en els districtes s’ampliïn les xarxes i l’agenda de contactes, millorant així el coneixement del territori.

Ha augmentat la interlocució amb les persones afectades, o que havien donat a conèixer una problemàtica al barri, donant sempre una devolució del cas quan aquest ha quedat tancat. Aquesta proximitat amb el veïnatge genera més confiança, el que facilita en molts casos l’intercanvi d’informació que permet resoldre altres casos.

Els districtes coincideixen en l’augment de la capacitat de gestió de conflictes, de resultats i de contactes gràcies a aquest nou projecte i s’ha millorat la transversalitat i la coordinació amb la resta de serveis municipals Pel que fa a les relacions amb la comunitat, tots els territoris han vist incrementats notablement la quantitat de contactes amb entitats i col•lectius dels barris.