L’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona investiga 126 denúncies rebudes a través de la Bústia Ètica

05/06/2018 - 13:25 h

Participació. Des que està en funcionament l’Oficina per la Transparència i el Bon Govern, s’han realitzat 6 auditories de diferents àmbits municipals i 11 informes

L’Ajuntament de Barcelona ha fet balanç del funcionament de l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques, que va posar-se en marxa el novembre de 2015 amb l’objectiu de millorar i enfortir els serveis fiscalitzadors existents i crear una estructura de control de gestió, d'auditoria i d’anàlisi per a tots els òrgans municipals.

Aquesta feina se suma a tot un seguit de mecanismes que ha posat en marxa el govern municipal, des de la Tercera Tinença d’alcaldia, per a garantir i coordinar la transparència i el bon govern, així com fer seguiment i control del compliment de la llei de transparència i del dret d’accés a la informació.

Així, durant aquests dos últims anys, s’ha constituït un Consell Assessor per la Transparència per fer-ne el seguiment, s’ha posat en marxa la Bústia Ètica, i s’ha aprovat el Codi Ètic i de Conducta, que vincula a més de 500 alts càrrecs i regidors del consistori.

L’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques (OTBP) ha presentat avui l’informe que recull les dades principals dels seus serveis diferents, com les peticions d’accés a la informació pública, dels informes i les auditories practicades, i de la recepció de denúncies a través de la Bústia Ètica.

Una de les primers accions de l’OTBP va ser posar en marxa, al desembre de 2015, el portal Transparència amb una Bústia Ètica. Durant aquests dos anys de funcionament aquest ha rebut gairebé un total de 14.000 visites mensuals de mitjana, que representa a l’entorn d’un 5% del total de visites del web de l’Ajuntament.

D’acord amb la normativa pròpia de la Bústia Ètica, l’any 2017 s’han admès 126 comunicacions, estant pendent de valorar la viabilitat d’altres 126 més, ja sigui per estar pendent d’acordar-se diligències preliminars (62), o bé perquè, requerits els comunicadors de més informació, a 31 de desembre encara aquesta no s’havia facilitat (64). Així mateix, no es van admetre 58 comunicacions per falta de fonament, per no complir amb la normativa de la Bústia o perquè l’Ajuntament no n’era l’organisme involucrat.

Consulta la memòria completa de l’Oficina de Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/sites/default/files/memoria_otbp_2016-2017.pdf