Amadeu Recasens s'ha reunit amb el regidor de Salud, Seguretat i Emergències de Madrid, Javier Barbero

Els responsables de les polítiques de Seguretat de Barcelona i Madrid s'han reunit per primera vegada per intercanviar impressions sobre polítiques públiques de seguretat en una trobada que ha comptat en el seu inici amb l'assistència de l'alcaldessa Ada Colau.

El Comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, s’ha reunit avui amb Javier Barbero, regidor de Salut, Seguretat, i Emergències de l’Ajuntament de Madrid. La trobada, la primera dels responsables de Seguretat, ha tingut lloc a l’Ajuntament de Barcelona i ha servit per
intercanviar experiències i impressions sobre el disseny de les noves polítiques de seguretat en què estan treballant les dues ciutats.

Recasens i Barbero han parlat sobre el gir que han de fer les polítiques de seguretat locals en ciutats com Barcelona i Madrid per tal de
donar resposta de manera integral als reptes que suposen els profunds canvis de la nostra societat.

Recasens i Barbero coincideixen en que la seguretat
s’ha d’entendre des d’una perspectiva més àmplia i transversal, on la prevenció, la mediació i la proximitat als ciutadans i ciutadanes siguin els seus eixos principals.

Durant la reunió també han compartit la necessitat de portar a terme reformes orgàniques i funcionals dels respectius cossos policials municipals, com a peces clau dels sistema de seguretat local, per tal d’integrar-ne l’actuació en l’àmbit de polítiques públiques integrals i potenciar-ne la interrelació amb d’altres operadors públics i ciutadans. En aquest sentit,
Recasens ha explicat a Barbero que l’Ajuntament està elaborant el nou Pla Director de la Guardia Urbana que té com a principals eixos la proximitat, el territori i la transparència. Així mateix, Barbero ha comunicat que des de l’Ajuntament de Madrid s’està elaborant l’Ordenança de Convivència que reflecteixi les noves prioritats municipals en matèria de convivència.

El pla, que respon a la voluntat del govern municipal d’adaptar el cos de policia barceloní a les necessitats de la ciutat, s’està realitzant des del diàleg i comptant amb tots els agents implicats: actors institucionals, policials, polítics, cívics i sindicals. El Pla Director serà una eina del Pla de Seguretat Ciutadana 2016-2019, que plasmarà les polítiques en matèria de seguretat del govern, i suposarà la revisió i adaptació del Pla 2012-2015 al nou context econòmic i social.

Recasens i Barbero també s’han emplaçat a continuar mantenint el contacte per organitzar una altra trobada en el marc de la xarxa de
“Ciutats pel Canvi” que abordi la temàtica de la seguretat des d’una perspectiva transformadora.

A l’inici de la reunió l’alcaldessa Ada Colau ha donat la benvinguda a la delegació de l’Ajuntament de Madrid i ha ressaltat la importància de la col·laboració entre les dues administracions per treballar conjuntament en la renovació de les polítiques locals de seguretat.