Els monitors del Servei d'Educació per a la Mobilitat Segura de la Guàrdia Urbana reben formació en l'ús adequat de les Xarxes Socials, violència de gènere i assetjament escolar.

Com a part de la formació, els monitors reben xerrades-col·loquis sobre les problemàtiques escolars actuals.

Gràcies al contacte directe amb els joves s'ha pogut detectar la necessitat d'aquesta formació.

Fins ara, el programa
“La Guàrdia Urbana a les escoles” oferia tot un seguit de propostes didàctiques, per treballar continguts més actitudinals que conceptuals relacionats amb la mobilitat i el civisme.

Aquest programa s’adreça a les diferents etapes educatives des de l’educació infantil -3 anys- fins el batxillerat -18 anys- on es marquen objectius específics que responen a una detecció de necessitats a cadascun dels cicles i a l’anàlisi de la realitat que viu l’alumnat.

El fet d’estar en
contacte directe amb l’alumnat i el professorat ha permès que els monitors detectessin la necessitat d’ampliar el programa a temàtiques relacionades de forma genèrica amb l’ús d’Internet; i de forma especifica amb els perills d’un ús inadequat de les xarxes socials i de l’assetjament escolar.

Per aquest motiu, des del Departament de Recursos Humans de la Gerència de Seguretat i Prevenció (Oficina d’Administració de RH, Desenvolupament Professional i Relacions laborals) del propi Ajuntament de Barcelona, s’està impartint un curs formatiu als monitors de la Guàrdia Urbana de Barcelona
(Servei d’Educació per a la Mobilitat Segura i Sostenible – SEDUMS).

Aquest curs permetrà adquirir els coneixements conceptuals de les temàtiques:

– Violència de Gènere

– Ús inadequat de les Xarxes Socials

– Assetjament Escolar

Els propis monitors, a banda de actualitzar-se en procediments policials, habilitats de comunicació, i conèixer els diferents recursos municipals, també
dissenyaran les sessions didàctiques, metodologies i eines; crearan materials, activitats i dinàmiques participatives de suport que facilitin la transmissió dels coneixements.

Com part de la formació,
els futurs monitors reben xerrades-col·loquis sobre les problemàtiques escolars actuals, ús inadequat de les xarxes, l’assetjament escolar i violència de gènere.

Els ponents d’aquestes xerrades són educadors socials i psicòlegs de l’Ajuntament de Barcelona i, per tant, coneixen perfectament la problemàtica i necessitats dels escolars matriculats a Barcelona.

Pere Serra, educador social, ha indicat als agents de la Guàrdia Urbana, que
“cal recuperar el concepte d’autoritat, aconseguir que els joves reconeguin el paper dels monitors policials, i que, allò que diuen, és una cosa que val la pena escoltar”, “… cal que els feu pensar … sobre les parts fosques d’Internet, sobretot de les xarxes socials”.

D’altra banda,
José Ramón Ubieto, psicòleg, ha insistit, també, “… en el reforçament de l’autoritat perquè tothom tingui la seguretat que no hi ha impunitat”, “… cal transmetre als joves que no hi ha res gratis a la vida, tot té conseqüències socials, acadèmiques, legals, …”.

José Ramón, ha afegit, que “…la denúncia és l’última acció perquè no sempre és la solució”, i ha aconsellat als agents que dissenyin mètodes similars als utilitzats en altres experiències (TEI, Centinela Escolar, KIVA, …) i que actualment donen uns bons resultats basats en “la sensibilització, empatia, protecció, confiança i corresponsabilitat”.

Abans d’actuar, prevenir. Cal posar l’èmfasi en la prevenció

En resum, tots els ponents han coincidit en dir que “abans d’actuar, prevenir” i què “cal posar l’èmfasi en la prevenció i no en la resposta”.

Ara,
els monitors, amb tots aquests coneixements i consells,
han de confeccionar el programa per impartir a les escoles i instituts de Barcelona definint a qui, com, què i per què?. Des de la vessant de la prevenció i coneixement que els adolescents es troben amb una situació complicada, amb molts canvis i que l’efecte de la seva intervenció és complementari a altres accions de la pròpia escola o institut i de la resta del serveis de l’Ajuntament de Barcelona.

Quan els monitors acabin la formació prevista i tot el material estigui preparat, s’oferiran sessions formatives i de prevenció a totes les escoles i instituts de Barcelona sobre els perills d’internet.

Per més informació podeu contactar amb Educació per a la Mobilitat Segura i Sostenible:

  • Telèfon 93.256.49.95
  • Fax: 93.256.49.96
  • Correu electrònic: gu_eviaria@bcn.cat