La Guàrdia Urbana de Barcelona ha intervingut 161 kg d'aliments en mal estat localitzats en 11 establiments alimentaris de la ciutat

Els agents del cos de policia barceloní amb col·laboració amb inspectors de l'Agència de Salut Pública de Barcelona han dut a terme una campanya a tota la ciutat per tal de garantir les condicions higiènic-sanitàries dels establiments que treballen amb aliments.

En total s'han inspeccionat 43 locals. D'aquests, en 5 s'han fet cessaments temporals d'activitat i 4 més s'han precintat

La
Guàrdia Urbana de Barcelona duu a terme diverses actuacions en el marc de les tasques de policia administrativa i una d’elles és el control de la normativa en relació als establiments alimentaris, tant pel que fa referència a la pròpia legislació alimentària com a la resta de normatives municipals (tècniques, administratives i de seguretat).


Amb aquest objectiu, aquest mes de març els agents de la Guàrdia Urbana han dut a terme “el
‘Dispositiu Rebost’, centrada en garantir que els aliments que es venen als diversos establiments de la ciutat compleixin amb les pertinents garanties higiènic-sanitàries. El dispositiu ha comptat amb la col·laboració dels inspectors de l’
Agència de Salut Pública de Barcelona, que és l’organisme encarregat de tramitar les denúncies per infraccions per higiene dels aliments i exerceix l’autoritat sanitària a la ciutat.


Els objectius del dispositiu han estat:


– Comprovació de les normes de l’establiment en relació a l’activitat i normes municipals, en coordinació amb els serveis tècnics de cada districte

– Augmentar la seguretat i les condicions tècnic-alimentàries, mitjançant la inspecció i control dels establiments i , donant suport als inspectors de l’Agència de Salut Pública en aquest control i compliment de la normativa d’alimentació.


Durant aquest període
cada Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana ha inspeccionat de mitjana cinc establiments alimentaris en els quals es treballés principalment l’elaboració dels aliments, com ara: restaurants, carnisseries, comerços alimentaris en els quals es tingués coneixement de l’elaboració i envasament de productes nacionals i d’altres països per la venda minorista, rostisseries i locals d’elaboració d´aliments per portar a casa o consum al mateix establiment, entre d’altres.
Els locals per inspeccionar s’han determinat en funció de queixes rebudes a cada districte i en base a les observacions realitzades pels agents de les pròpies Unitats Territorials.


El cos de policia barceloní ha inspeccionat un total de 43 locals de la ciutat per tal de verificar que complien les normatives reglamentàries.


Fruit d’aquesta tasca, els agents juntament amb els inspectors de l’Agència
han detectat 11 establiments on s’han hagut d’intervenir aliments per les seves males condicions de conservació i higiènic-sanitàries. En
5 establiments s’ha dictat el cessament temporal de l’activitat per causes relacionades amb la higiene i les condicions del local i, en un d’ells, també s’ha precintat un altell per part dels Bombers de Barcelona per mal estat.

En total
s’han intervingut 161 kg d’aliments en mal estat, que han estat duts a un punt verd de la ciutat per a la seva destrucció, a més de 21 entrepans i diversos aliments caducats no aptes per al consum. Els principals motius han estat: mal estat de conservació (trencament de cadena de fred, envasats sense condicions sanitàries adients, males condicions higièniques en els llocs de conservació) i aliments caducats.


L’Agència de Salut Pública de Barcelona ha obert el corresponent expedient en aquests establiments que determinarà la possible sanció. Tres d’aquests locals només podran tornar a obrir si reparen les deficiències de conservació detectades i seran objecte d’un seguiment per part d’aquesta entitat, mentre que dos d’ells podran obrir quan disposin d’aigua i en un d’ells quan l’altell estigui adequadament condicionat i apuntalat.


A banda, i en el marc de les inspeccions als 43 locals,
els agents han posat un total de 116 denúncies per altres infraccions administratives. Les més habituals han estat:

– insuficiència o mal funcionament de les instal·lacions i d’equips de protecció contra incendi

– manca de full de reclamacions

– l’activitat desenvolupada no s’ajusta a la classificació de l’establiment i a la llicència atorgada

– mal estat del local amb minva de la higiene necessària

– manca d’enllumenat d’emergència

– incompliment de la normativa relativa als cartells anunciadors dels horaris comercials o no disposar de la comunicació/llicència municipal a l’establiment

– no senyalitzar en lloc perfectament visible la prohibició de vendre i subministrar begudes alcohòliques a menors de 18 anys

– incomplir la normativa d’etiquetat en aliments destinats al consumidor final

– vendre aliments no aptes per al consum (caducats) i pel trencament de la cadena del fred.