10. Vigilem les expressions amb connotacions sexistes

Expressions amb connotacions sexistes

Què fem?

“Aquest noi és tan fresc”

Sovint la mateixa paraula té connotacions negatives quan ens referim a una dona i positives en l’home. Compte!

“Aquesta noia és tan fresca”

Sovint la mateixa paraula té connotacions negatives quan ens referim a una dona i positives en l’home. Compte!

“M’heu fet emocionar. Heu fet que sortís la meva part femenina”

Relacionar allò femení amb una cosa emocional, intuïtiva, relacionada amb cures i família... i allò masculí amb una cosa d’acció, pràctica, relacionada amb el camp laboral, els esports... reforça els estereotips sexistes i genera desigualtat. Hem d’evitar-ho.

“Juga a futbol tan bé com un home”

Relacionar allò femení amb una cosa emocional, intuïtiva, relacionada amb cures i família... i allò masculí amb una cosa d’acció, pràctica, relacionada amb el camp laboral, els esports... reforça els estereotips sexistes i genera desigualtat. Hem d’evitar-ho.

“Tan fort que és, i ha cridat com una nena”

Relacionar allò femení amb una cosa emocional, intuïtiva, relacionada amb cures i família... i allò masculí amb una cosa d’acció, pràctica, relacionada amb el camp laboral, els esports... reforça els estereotips sexistes i genera desigualtat. Hem d’evitar-ho.