1. Si parles sempre en masculí genèric, invisibilitzes les dones i reforces els estereotips.

En lloc de

Proposem

Què fem?

alumnes

alumnat

Fem ús de substantius genèrics, col·lectius o abstractes.

professors

equip docent

Fem ús de substantius genèrics, col·lectius o abstractes.

actors

repartiment

Fem ús de substantius genèrics, col·lectius o abstractes.

destinatari

persona destinatària

Anteposem la paraula persona o part a la particularitat.

demandant

part demandant

Anteposem la paraula persona o part a la particularitat.

els representants de...

representants de...

Ometem o substituïm l’article o el determinant.