2. Hi ha vegades que cal utilitzar els dos sexes... però val la pena!

En lloc de

Proposem

Què fem?

els treballadors

les treballadores i els treballadors

Desdoblem el terme.

els funcionaris

els i les funcionàries (Menys recomanat.)

Desdoblem el terme.

els delegats o les delegades

els delegats o delegades

Amb la conjunció o recomanem doblar el nom però no l’article per evitar que es puguin interpretar dos col·lectius diferenciats.

candidat

candidat/a

Utilitzem barres inclinades per separar la forma masculina de la femenina (útil en cas de formularis).

usuari

usuari/ària*

Utilitzem barres inclinades per separar la forma masculina de la femenina (útil en cas de formularis).

rei

rei/reina (Si l’estalvi d’espai no és significatiu, utilitza les formes senceres.)

Utilitzem barres inclinades per separar la forma masculina de la femenina (útil en cas de formularis).

pares

mares i pares

Utilitzem les formes senceres, que no presenten la paraula femenina com a accessòria o com a afegida (més adient per a textos llargs o que hagin de ser locutats).

el director

el director o directora

Utilitzem les formes senceres, que no presenten la paraula femenina com a accessòria o com a afegida (més adient per a textos llargs o que hagin de ser locutats).