3. En una junta directiva hi ha lloc per als directors i les directores

En lloc de

Proposem

Què fem?

informe del metge

informe mèdic

Substituïm substantius per adjectius.

la junta de directors

la junta directiva

Substituïm substantius per adjectius.

coneixement de l’home

coneixement humà

Substituïm substantius per adjectius.